Mooie D66-successen bij Begrotingsraad Maasdriel

De Algemene Beschouwingen tijdens de Begrotingsraad zijn altijd een mooi moment op de politieke kalender. D66 sprak de beschouwingen uit op donderdag 3 november en diende drie moties in, waarvan twee werden aangenomen.

Om met het slechte nieuws (vinden wij) te beginnen: het is niet gelukt om de jaarlijkse Coming Out Day op 11 oktober ook in Maasdriel te gaan vieren. We waagden een poging om representativiteit een plek te geven in onze gemeente, maar de manier waarop we dat willen doen is heel moeilijk tot consensus te brengen. Praktische bezwaren, teveel een link met LHBTQI+ terwijl we breder willen, een regenboogvlag die voor onze nieuwgekozen orthodoxe Christen-raadscollega’s aanstootgevend is… het regende tegenwerpingen. Wij koesteren de vooruitgang die we wel hebben geboekt, zoals het visualiseren van de tekst van Artikel 1 van de Grondwet in het gemeentehuis. Verder nodigt politiek Maasdriel de gemeenschap uit om zelf met initiatieven te komen.

Lees hier onze algemene beschouwingen voor de gemeente Maasdriel.

Geef een boek cadeau

In een avond waarop het ging over de centen, was er discussie over het luttele bedrag van 1.650 euro. Dat is wat wethouder Anita Sørensen had uitgerekend wat nodig is om onze motie “Geef een boek cadeau” uit te voeren. Alle kinderen van groep 2 van de basisschool krijgen dan een prentenboek, en kinderen uit groep 8 een boek. Verbazingwekkend was de ‘redenering vanuit privilege’ waarmee sommige collega’s bijna weigerden in te stemmen met het voorstel. Het is ook lastig je te verplaatsen in de positie van mensen die het minder hebben. Zoals ik inbracht tijdens de Algemene Beschouwingen: Het leven is een feest, maar niet als je de piñata bent. Gelukkig kon de motie, omgebouwd tot amendement om snel te kunnen uitvoeren, na een bevlogen speech van wethouder Sørensen toch op unanimiteit rekenen. Kanttekening is dat we het nu eenmalig doen en dan volgend jaar kijken of het iets structureels mag worden. We leggen de bal ook bij de scholen zelf.

Motie: Geef een boek cadeau

Flexwoningen

In tijden van wooncrisis is D66 Maasdriel heel gelukkig met de unanieme steun voor ons voorstel om te gaan inventariseren waar en of we kansen willen gaan benutten met het bouwen van flexwoningen. Dit zijn tijdelijke woningen, snel neer te zetten, met flexibelere vergunningprocedures, en kunnen zodoende lucht bieden in krappe tijden. Wij horen voor de zomer van 2023 terug wat de status is, en dan ligt de bal opnieuw bij politiek Maasdriel. Wij hebben in ieder geval geprobeerd ons steentje bij te dragen aan een leefbare gemeente!

Motie: Flexwoningen

Alle hulp is daarbij welkom! Wil je aansluiten en samen Maasdriel mooier, beter en krachtiger maken, en meer invulling geven aan de slogan ‘Samen doen’ dan het als titel op een akkoord plakken? Stuur gerust een bericht aan [email protected]
 
Tom van Engelen
D66 Maasdriel