In de bres voor leesplezier en gelijke kansen

Soms maak je een motie voor in de gemeenteraad die het aan het einde van de rit niet haalt, maar toch een mooie oogst oplevert. Dit ondervond de D66-fractie donderdag 11 mei 2023 over het onderwerp schoolbibliotheek.

Burgercommissielid Liesbeth Faas stuitte op een landelijke financiële regeling om bibliotheken en daarop lijkende voorzieningen te helpen met uitbreiden. Namens D66 vroeg zij zich af: kunnen we hiervan gebruik maken om met name de schoolbibliotheekfunctie in Hedel uit te breiden? In één van deze groeikernen van de gemeente Maasdriel blijft het aanbod namelijk achter, en het aanbod dat er is blijft binnen de exclusieve kaders van een school volgens Bijbelse normen. “Wij vinden dat alle kinderen een gelijke kans verdienen op leesbevordering en leesplezier”, meent Liesbeth.

Resultaten

Waar de motie in slaagde was het aanzwengelen van discussie. Nadat deze in constructieve sfeer met de hele raad was afgerond, bleef de motie in de tas, maar deed wethouder Anita Sørensen wel
enkele concrete toezeggingen waarmee D66 heel blij is. Het unaniem gedragen resultaat van de avond was in drie delen 1) het mogelijk instellen van een afhaalpunt van de bibliotheek in dorpshuis
Gelre’s End, ook om verbinding te creëren naar het aldaar geopende Adviesplein, 2) een inventarisatieronde langs scholen in Hedel om te peilen waar behoefte is aan uitbreiding van de schoolbibliotheek, en tenslotte 3) wat wel onderdeel was van de motie, de intentie uit te spreken om een kinderbibliotheek onder één dak te vestigen in de ontwikkelingsplannen voor De Woerd in Hedel.

Een boek cadeau

Aan het einde van de raadsvergadering nam raadscollega John Leijdekkers (GroenLinks) als mede-indiener nog het woord om te melden dat de D66-motie ‘Geef een boek cadeau’ op korte termijn
volledig is afgehandeld. Na het eerder uitdelen van leesboeken aan Maasdrielse bovenbouwklassen van de basisschool, zijn nu de kleintjes aan de beurt. Zij krijgen een prentenboek cadeau, waarbij een oproep is gedaan de overhandiging te laten doen door opa’s.