Raadsvergaderingen

Op deze pagina gaat D66 Blaricum iedere raadsvergadering verslag doen van welke onderwerpen besproken worden, de beslissingen die genomen worden en de moties of amendementen die door D66 Blaricum ingediend worden. Zo zijn de inwoners van Blaricum nog beter op de hoogte van wat er gebeurt in de politiek van Blaricum en wat er besloten wordt voor de inwoners van Blaricum.

Beeld: D66 Blaricum