Raadsvergadering 25 oktober 2022

Op de agenda voor de raadsvergadering staat:

– Programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 gemeente Blaricum

– Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Huizen-Blaricum-Laren 2023

– Verordening ambtelijke ondersteuning en fractieondersteuning Blaricum 2023


Wil je inspreken bij de rondetafelgesprekken of informatie mee geven aan D66 Blaricum, neem dan contact op met [email protected] of mail een van de fractieleden. Wij zullen altijd reageren.