Nog vraagtekens rond voorkeurslocatie nieuwe gemeentehuis & Bestwijzer (uit Groeiend Best)

D66 stelde onlangs schriftelijke vragen aan B&W rond het bestemmingsplan dat nodig is om gezamenlijke huisvesting – ‘Samen Gaan’ – van gemeentehuis en Bestwijzer te realiseren aan het Dorpsplein: nieuwbouw op de parkeerplaats naast Zeeman. Die locatie werd in 2021 als voorkeurslocatie vastgelegd door de gemeenteraad. Met uitzondering van D66 en VVD accepteerde een meerderheid van de raad vorige maand de uitleg van de burgemeester dat uit participatiebijeenkomsten geen argumenten waren voortgekomen om nog af te zien van die voorkeurslocatie naast Zeeman.

D66 maakt zich o.a. zorgen over de gevolgen voor winkelen en parkeren in het centrum, als er nieuwbouw op die parkeerplaats komt. De D66-fractie wil van B&W weten wat het tijdpad is voor een nieuw bestemmingsplan en welke studies B&W gaat uitvoeren. Wat D66 betreft moet er veel meer duidelijkheid komen, bijvoorbeeld over het parkeren. Want er zal straks een veelgebruikte parkeerplaats achter Albert Heijn verdwijnen (terwijl nota bene nog onlangs door B&W een vergunning werd afgegeven voor een nieuwe ingang voor Albert Heijn op deze plek). Maar ook over de omvang en invulling van het winkelgebied in en rond de Boterhoek, over de samenhang met het stationsgebied, over de verkeersontsluiting en wat er met de locatie van het oude gemeentehuis gaat gebeuren.

Onderbouwing

Verder vraagt D66 (andermaal) aan B&W een heldere onderbouwing waarom nieuwbouw aan het Raadhuisplein niet mogelijk zou zijn. Volgens de D66-fractie werd namelijk al in 2011 – in het bestaande (vigerende) Centrumplan – voorzien in nieuwbouw aan de achterkant van het huidige gemeentehuis. Via de destijds ook vastgestelde ‘Wijzigingsbevoegdheid’ lijkt nieuwbouw aan die kant veel sneller te realiseren dan aan het Dorpsplein. Er hoeft dan immers geen nieuw, tijdrovend bestemmingsplan te worden vastgestel

Definitieve locatie

D66 gaat ervan uit dat alle antwoorden op tijd binnen zijn voor de discussie in de gemeenteraad op 5 september. Die zal gaan over de stedenbouwkundige visie die voor het gehele gebied Dorpsplein / Raadhuisplein opgesteld gaat worden. Daarna zal de gemeenteraad zich moeten gaan buigen over een bestemmingsplan ten aanzien van de definitieve locatie van Samen Gaan. Daartoe moet ruimtelijk (en financieel) nog het nodige onderbouwd worden.

Pieter Meeuwis

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.