Fractiedag 2023

Op zaterdag 8 april was het weer tijd voor de jaarlijkse fractiedag van D66 Best.
Onder leiding van fractievoorzitter Marius Ekamp, blikten raadsleden Sjoerd Vrijburg, Pieter Meeuwis en Marlie Bongaerts terug op het eerste jaar na de verkiezingen van 2022. Zo kijken we positief terug op het vaststellen van het beleidsakkoord ‘We doen het Samen’, het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied en daarbij het onderzoeken van de mogelijkheden voor flexwoningen en de nota van uitgangspunten voor de toekomstige bouw van woningen in de Boomgaard.

Terugblik

Marlie Bongaerts nam het afgelopen jaar samen met raadsleden Femke de Vries (CDA) en Linda van Gerwen (VVD) het initiatief om in gesprek te gaan met cultuur- en sportverenigingen. Dit naar aanleiding van de energiecrisis. Voor de zomer zal er door de Gemeente Best een regeling voor verenigingen voorgelegd worden aan de gemeenteraad van Best.

Vooruitblik

Komend jaar staat onder andere de stationsgebied op de planning. Rondom de stationsomgeving loopt op dit moment een intensief participatieproces dat is afgesproken via het beleidsakkoord ‘We doen het Samen’. Verder wordt er in 2023 een supergezellige zomerborrel en een fietstocht georganiseerd voor alle D66 leden en iedereen die interesse heeft!

Meer info:

Voor meer info of vragen, neem regelmatig een kijkje op onze website van D66 Best.
Of neem even contact op met Marius, via [email protected] of 06-28085480

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.