Waar je vrij bent en je mee kunt doen

Beeld: D66 Zuidoost


Zuidoost heeft een unieke ontwikkeling doorgemaakt vanwege de unieke samenstelling van haar bewoners en haar relatief grote afstand tot andere delen van Amsterdam. Hierdoor spelen er soms
andere problemen en uitdagingen in vergelijking tot andere stadsdelen. De potentie van de stad Amsterdam is meer de som van al haar stadsdelen. Hierdoor moet er voldoende aandacht uitgaan
naar de specifieke problemen van Zuidoost en aanverwante stadsdelen.

Zuidoost heeft eigen, sterke kenmerken zoals een groot aanbod van parken en relatief veel groen in het straatbeeld – dat houden we wat D66 betreft allemaal in stand. Ook nu de verstedelijking en uitgebreide bouwprojecten plaatsvinden. Deze ontwikkelingen moet Zuidoost niet alleen ondergaan, maar samen optrekken met Nieuw-West en Noord om met en van elkaar te leren en een sterke stem te laten horen in de centrale raad.

Wij houden rekening met de grote verschillen tussen stadsdelen en de specifieke oplossingen. Het verbeteren van de leefomgeving in Zuidoost vraagt om grotere investeringen in veiligheid en de
fysieke verbinding met de rest van de stad. Daarnaast ligt er een grote uitdaging op het gebied van kansenongelijkheid. Zolang er niet
voldoende wordt geïnvesteerd in de sociaaleconomische positie van de mensen in Zuidoost kan de potentie van Zuidoost niet volledig benut worden. Daarom investeert D66 ongelijk om gelijke kansen te creëren.