Wonen in Zuidoost

Wij geloven dat Zuidoost krachtig kan bijdragen aan het oplossen van problemen in de stad:

  • Kunst en cultuur: Zuidoost heeft de ruimte voor festivals en andere culturele initiatieven en broedplaatsen, zoals Prospect Eleven. Daar wil D66 in investeren en gebruik van maken;
  • Toerisme: wij stimuleren Zuidoost als alternatief voor het Centrum, maar houdt ook rekening met het feit dat toerisme in de binnenstad zorgt voor werkgelegenheid in Zuidoost;
  • Masterplan Zuidoost over veiligheid, wonen en werkgelegenheid: wij zorgen dat bewoners uit Zuidoost worden zodat hun ideeën aan kunnen dragen en bijdragen aan de uitvoering;
  • Zwerfafval/grof afval: wij investeren in de aanpak om zwerfafval tegen te gaan en grofvuil goed te verwerken;
  • Wonen: D66 zorgt dat middeninkomens in Zuidoost kunnen én willen blijven en bouwen meer middeldure woningen.