Kansen krijgen in Zuidoost

Zuidoost ligt relatief geïsoleerd van de rest van de stad en er zijn sociaaleconomische problemen die het bestrijden van kansenongelijkheid essentieel maakt. D66 investeert in fysieke en sociale investeringen om deze problemen op te lossen.

  • Mobiliteit: de connectiviteit van de ArenA, vooral tijdens evenementen, moet worden verbeterd door middel van het verlengen van de looptijd van trein/metro, zodat bezoekers na afloop langer kunnen blijven. Dit doen wij in samenspraak met relevante partijen, zoals het GVB. Verder zorgen we met de rest van de stad dat de link tussen andere stadsdelen met metro en bus worden verbeterd. Daarnaast zorgen wij voor voldoende fietsparkeerplekken;
  • Wij blijven investeren in de aanpak van laaggeletterdheid;
  • Wij willen de zelfredzaamheid van alleenstaande (jonge) moeders vergroten door de toegang tot werk- of scholingstrajecten toegankelijker te maken, door de begeleiding hiernaar dichter in de wijk te organiseren;
  • Om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de juiste zorg, instelling of andere overheidsdienst, investeren wij in het verbeteren van het vertrouwen in de democratie, overheid en publieke instanties.