Duurzaam en groen in Zuidoost

Naast het oplossen van de COVID crisis en de kansenongelijkheidscrisis, is het ook belangrijk om de klimaatcrisis tegen te gaan Er ligt wat D66 betreft een grote verantwoordelijkheid om de leefbaarheid te garanderen en bewoners mee te nemen in ‘groene’ en duurzame projecten.

  • Wat D66 betreft het groene karakter van Zuidoost behouden, juist als onderdeel van de grote bouwprojecten de komende jaren;
  • Wij willen dat bewoners (financieel) profiteren van groene maatregelen door bijvoorbeeld collectief eigenaarschap waar winsten weer geïnvesteerd worden in de buurt;
  • Wij koppelen duurzaamheid aan kansengelijkheid: wij zetten in op omscholingstrajecten voor jong en oud zodat de bewoners van Zuidoost werk vinden in de energietransitie.