Eerste 100 dagen in Stadsdeelcommissie

Eefje van Kessel, Vica Reout en Dirk van Leeuwen zitten vandaag 100 dagen namens D66 in de Stadsdeelcommissie van Amsterdam Zuid. Lees hier wat ze allemaal hebben bereikt. En wat hun plannen zijn voor het komende jaar.

100 dagen sd

Beeld: Lauren ter Borg

Inwerkprogramma

De eerste 100 dagen als lid van de stadsdeelcommissie in Amsterdam Zuid zijn voorbij gevlogen. We werden dan ook goed beziggehouden met een inwerkprogramma van het stadsdeel zelf, technische sessies vanuit de centrale stad, de eerste vergaderingen in het stadsdeelkantoor en de hoorzitting van de voorgedragen bestuurders, waarover later meer.

Het was ontzettend leuk om de stadsdeel beter te leren kennen vanuit stadsdeels bestuurlijke verantwoordelijkheden en te begrijpen voor welke uitdagingen de verschillende gebieden staan.” – Vica Reout

Op bezoek bij bewoners

Als stadsdeelcommissie kregen we meteen drie interessante onderwerpen voorgeschoteld: het horecakader advies waarvan Vica woordvoerder is, de Gebiedsgerichte Uitwerking van de Sociale Basis, waar Eefje penvoerder was en de Verordening waar Dirk zijn kennis en kunde in kwijt kon. Daarnaast hebben we al verschillende schriftelijke en mondelinge vragen gesteld over rattenoverlast in de Rivierenbuurt, het postzegelpark op het Roelof Hartplein en verkeersoverlast in de Hercules Seghersstraat. We gingen op bezoek bij bewoners, ondernemingen en stichtingen, vroegen toelichting op de financiën van het stadsdeel en Dirk hield namens de stadsdeelcommissie een toespraak op de 4 mei-herdenking bij het monument aan de Amstelveenseweg.

Samenwerking Bart Vink

We zijn heel trots dat we vanuit D66 weer de Stadsdeelvoorzitter mogen leveren in Zuid, en we denken dat we met Bart Vink een gedegen bestuurder hebben binnengehaald. Hij is een bekende in de politiek: tussen 2014 en 2018 zat hij in de Amsterdamse Gemeenteraad, in 2020 en 2021 was hij lid van de Provinciale Staten. We zien er naar uit om met hem te gaan samenwerken. Hetzelfde geldt voor Flora Bremer, die een tweede termijn aangaat namens de PvdA. Daarnaast hopen we snel nog een derde bestuurder in Zuid te kunnen verwelkomen. 

Vooruitblik

Na het zomerreces starten we als D66-fractie met maandelijkse wandelingen door de wijk waarbij we bewoners willen uitnodigen met ons door de buurten te wandelen en met ons in gesprek te gaan over wat er leeft in deze buurten, wat er beter kan en hoe we hen daarbij kunnen helpen. De stadsdeelcommssie zal dan ook elke maand in een ander gebied gaan vergaderen om daar nog meer te kunnen horen en zien wat er speelt in onze wijken en buurten. Wij zien er naar uit!