Het huishoudboekje van Zuid moet open


Wat wordt er gedaan met geld dat voor stadsdeel Zuid is gereserveerd? En hoe kan de stadsdeelcommissie daarover adviseren? Die vragen stelde fractievoorzitter Dirk van Leeuwen herhaaldelijk aan het dagelijks bestuur.
 

Het budgetadviesrecht

Stadsdeelcommissies hebben het budgetadviesrecht. Een wettelijk recht om advies te geven over uitgaven, voordat deze gedaan worden. Maar dat recht wordt niet uitgevoerd en stadsdeelcommissies krijgen geen adviesaanvragen van het dagelijksbestuur. Fractievoorzitter Dirk van Leeuwen vindt dat dit moet veranderen. “Nieuwe regels hebben we niet nodig, want die zijn er al. Er staan bindende regels in de Verordening op de stadsdelen. Die regels hoeven alleen maar te worden uitgevoerd.” Door het stellen van deze vragen, wil Dirk meer openheid en transparantie creëren.

Meer zeggenschap voor stadsdelen

Dirk van Leeuwen geeft aan meer transparantie en controleerbaarheid te willen van het geld dat in ons stadsdeel wordt uitgegeven. Ook moet er inspraak zijn. En dat kan ook. Amsterdam heeft – met het nieuwe bestuurlijk stelsel – gekozen voor meer zeggenschap voor stadsdelen. De dagelijks besturen van de stadsdelen zouden een budget krijgen en de stadsdeelcommissies zouden actief worden geïnformeerd voordat uitgaven worden gedaan. Het gaat erom dat de juridische basis is vastgelegd, maar het wordt feitelijk niet uitgevraagd.

Zo hoort het ook, want dat is democratie. Als we geld uitgeven in Zuid moet de volksvertegenwoordiging van Zuid zich erover kunnen uitspreken en moeten bewoners inspraak hebben. Dit gaat over het geld dat aan de stadsdelen is toebedeeld, maar ook het geld dat door de centrale stad in Zuid wordt uitgegeven. De stadsdeelcommissie moet zich over beide kunnen uitspreken.

De boeken moeten open en de stadsdeelcommissie moet mee kunnen praten over uitgaven. Dat hoort bij een goedwerkend democratisch systeem, dat hoort bij Amsterdam.” Dirk van Leeuwen, Stadsdeelcommissielid en fractievoorzitter

Eind dit jaar actie

Stadsdeelvoorzitter Bart Vink (D66) gaat de stadsdeelcommissie uiterlijk eind 2022 laten weten hoe ver het stadsbestuur is met het verwezenlijken van het budgetadviesrecht van de stadsdeelcommissies. Hij heeft ook toegezegd uit te zoeken welke budgetten het stadsdeel heeft en welke bedragen door de centrale stad in Zuid worden besteed.