Waar je vrij bent en je mee kunt doen

Beeld: D66

Amsterdam West is een levendig stadsdeel met een grote aantrekkingskracht. Afgelopen jaren heeft D66 West zich volop ingezet voor de bewoners en ondernemers van Oud-West, de Baarsjes, Bos en Lommer en Westerpark, maar het werk is nog niet af. Daarom willen wij – in nauwe samenwerking met alle betrokkenen – blijven investeren in de leefbaarheid van het stadsdeel, het creëren van gelijke kansen voor haar inwoners en het bevorderen van diversiteit.