Duurzaam en groen in West

De balans tussen wonen en bouwen is regelmatig doorgeslagen naar het bouwen in de drukste buurten, waardoor de leefbaarheid onder druk staat. Wij willen ervoor zorgen dat de balans wordt teruggevonden én behouden. Een voorbeeld hiervan is het bestemmingsplan Oud-West met richtlijnen voor uitbouwen, onderkeldering en duurzaamheid (groen en rainproof). Wij willen
buurtbewoners meer betrekken om de balans te bewaren, in het bijzonder als het gaat om aanbesteding bij nieuwbouwprojecten vanuit de gemeente.

Meer ruimte voor (sportieve) ontspanning in het groen en aan het water

D66 West wil de toegang tot (water)recreatie en groen in West uitbreiden, inclusief het toegankelijk maken van kades waar dat mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan recreatie-steigers en watertuinen. Groen is ook belangrijk voor de afvoer van water en warmte.

  • Daarom stimuleren we geveltuinen, het tegels wippen, groene binnentuinen en groene daken,
  • We willen meer postzegelparkjes aanleggen en meer bomen en planten toevoegen bij herinrichtingen,
  • Ook willen we sporten in de buitenlucht stimuleren, bijvoorbeeld door het uitbreiden van openbare sportvoorzieningen in de verschillende parken in West.

Aandacht voor knelpunten luchtkwaliteit

We willen een oplossing zoeken voor omgevingen waar de luchtkwaliteit onder druk staat. Denk aan knelpuntlocaties zoals de Overtoom, Nassaukade, Jan van Galenstraat, Haarlemmerweg en de strook langs de A10 West, met veel te hoge concentraties fijnstof
en stikstof in de lucht. Hiervoor blijven we aandacht vragen in het kader van het stedelijke Actieplan Schone Lucht.

Afvaloverlast aanpakken

D66 West wil meer afvalcontainers, de containers vaker laten legen, verdubbeling van de handhaving in het gebied en duidelijke communicatie. Buurtinitiatieven zoals ‘De Schoonste Straat van Bos en Lommer’ willen we uitbreiden. Daarnaast zoeken we meer bewoners die optreden als adoptant van ondergrondse afvalcontainers.