Thuis in West

Stadsdeel West is één van de meest dichtbevolkte en ‘versteende’ gebieden van Nederland. Bovendien is er relatief weinig groen. Dit vraagt om brede maatregelen die bijdragen aan een leefbare en veilige buurt. In West leven meer dan 140 verschillende nationaliteiten. D66 ziet hierin een meerwaarde en staat voor gemengde buurten met ruimte voor alle inkomensgroepen en
achtergronden. Voor nu en in de toekomst.

Lokale betrokkenheid bij nieuwbouw en meer huizen in het middensegment

Het is dringen op de woningmarkt en lastig om een huis te vinden in West. Wij kiezen heel duidelijk voor meer huizen in het middensegment, inclusief de mogelijkheid om een woning te delen. Zo kunnen gezinnen, ouderen, studenten, starters en jongeren in West (blijven) wonen. Waar mogelijk moeten deze doelgroepen voorrang krijgen bij de toewijzing van een huurwoning. We maken ons hard voor:

 • Het creëren van tijdelijke woonruimte voor studenten en starters (bijvoorbeeld bij het Westerpark en nabij Sloterdijk);
 • Versnellen van nieuwe bouwprojecten in West (bijv. het project Mercatorpark-Jan Evertsenstraat) en van renovatieprojecten in aandachtsgebieden zoals delen van de Kolenkitbuurt;
 • Transformatie van leegstaande winkels buiten de winkelstraten en het omzetten van leegstaande kantoorpanden naar woningen (bijvoorbeeld in Bos en Lommer);
 • Het maken van afspraken om in West jaarlijks 500 woningen te realiseren in het midden en vrije segment met de focus op het middensegment;
 • We willen de fysieke scheiding tussen West en Nieuw- West verkleinen en moeten creatief op zoek naar ruimte voor groen en huizen. We willen onderzoeken of overkapping of afwaardering van de A10 daarbij kan helpen.

Behoud van een gevarieerd horeca- en winkelaanbod

D66 West ziet graag florerende (winkel)straten, met voldoende en gevarieerd aanbod van (lokale)
winkels, cafés, restaurants en cultuurinstellingen. Daarom ondersteunen we lokale ondernemers.

 • We beperken eenzijdig aanbod in winkelstraten;
 • In bestemmingsplannen voor winkelgebieden komt ruim voldoende aandacht voor
 • ambachten en sociale ondernemingen;
 • We zoeken meer samenwerking met bewonersorganisaties en ondernemersverenigingen.

Verkeersveiligheid verbeteren

Het ruimtegevecht op de rijbaan, het fietspad en de stoep laat zich meer zien in West. De groeiende verkeersdrukte leidt steeds vaker tot incidenten en ongelukken. D66 West maakt zich sterk voor een betere verkeersveiligheid: het doel is nul verkeersdoden in West.

 • Gevaarlijke locaties moeten snel worden aangepakt, zoals bij de Willem de Zwijgerlaan, Baarsjesweg en onveilige doorgaande routes en bij schoolomgevingen;
 • We willen zwaar (vracht)verkeer in de wijken verminderen. We willen een snelheidsverlaging van al het verkeer naar 30 km/u in het hele stadsdeel;
 • Voetgangers en fietsers moeten zoveel mogelijk de ruimte krijgen, inclusief voldoende parkeervoorzieningen.