Adviezen overgebleven budget 2022

Tijdens de vergadering op 6 september stond het vrijgevallen budget uit 2022 centraal. Concreet betekent dit dat de Stadsdeelcommissie de kans kreeg adviezen in te dienen om het overgebleven budget te besteden. De stadsdeelcommissieleden en dagelijks bestuurder van D66 dienden daarvoor 4 adviezen in die alle zijn aangenomen.

Beeld: Pexels

Advies Thomas Hermans:
Aanpak van energiearmoede

Energiearmoede is in Amsterdam West een groot probleem. In ontwikkelbuurten in bepaalde delen van Amsterdam wordt gewerkt met een ‘fixbrigade’. Het is niet waarschijnlijk dat dit concept op korte termijn naar Amsterdam West zal komen, maar er komt binnenkort wel een stedelijke huis-aan-huis-aanpak in de Kolenkitbuurt. Die aanpak bestaat uit een kort adviesgesprek aan de deur en het overhandigen van een doos met energiebespaarproducten. Ook is stichting !Woon actief met vrijwilligers die als energiecoach op afspraak bij mensen thuis langsgaan. Het betreft een gecombineerd initiatief om enerzijds te werken aan bewustwording, zelfredzaamheid en informatie en tips voor het besparen van energie. Daarvoor zal onder andere met een ‘energiebus’ aangehaakt worden bij activiteiten in de buurt. Anderzijds biedt het initiatief hulp van een fixer aan 150 minima huishoudens bij het nemen van concrete besparende maatregelen. Voor dit gecombineerde initiatief is 50.000 euro extra nodig om het dit jaar nog uit te voeren.

Het originele advies lees je hier

Advies Hans Mol:
Extra handhaving op afval

Om Amsterdam schoner te krijgen is de inzet van extra handhaving van groot belang. Afvaldumpingen en zwerfafval kunnen namelijk een gevaar opleveren voor bewoners en het milieu. Daarnaast kan het verkeerd aanbieden van afval leiden tot ongedierte, verkeersveiligheid en hoge reinigingskosten. Ook in West zien we veel afval naast de containers en veel zwerfafval. Een van ons belangrijkste prioriteiten in om de straten in West schoon te krijgen en houden.
 
Daarom heeft ons Stadsdeelcommissielid Hans Mol het advies ingediend bij het Dagelijks Bestuur van Amsterdam West voor: 

  • Uitbreiding extra handhaving met 2 fte toezichthouders voor afval en bijplaatsingen in het stadsdeel West 
  • Informatiecampagne om bewoners en ondernemers te wijzen op de aanpak van extra handhaving  
  • Een dekking van 70.000 euro te gebruiken vanuit de vrijgevallen middelen van het gebiedsplanbudget 2022 

Het orginele advies lees je hier

Advies Kiki Norbruis:
Intensivering vergroening door tegelwippen en geveltuintjes


Dit advies is erop gericht buurtbewoners letterlijk en figuurlijk zelf een ‘steentje’ te kunnen laten bijdragen aan de verduurzamingsopgave waar we als stad(sdeel) voor staan. Voorbeelden hiervan zijn tegelwippen en geveltuintjes. Dit zijn al bestaande initiatieven, echter is het belangrijk meer bekendheid over dit initiatief te genereren, zodat meer Amsterdammers die woonachtig zijn in versteende en dicht bewoonde gebieden in stadsdeel West in actie kunnen komen voor hun straat en hun buurt. Hiervoor organiseert de gemeente zogenoemde plantdagen zodat mensen die hierin zijn geïnteresseerd hulp kunnen krijgen. 
 
Het originele advies lees je hier

Advies Amanda Willemsen:
Interactieve kennisuitwisseling gericht op gezondheidspreventie

Onderzoek wijst uit dat er een kloof is tussen de gezondheid van mensen met veel geld en mensen met minder geld. Dit is onacceptabel. De plek waar jouw wieg staat mag dan ook niet de mate waarin jij gezond opgroeit beïnvloeden. Het advies richt zich dan ook op de kennisuitwisseling tussen jongeren en op een interactieve manier. Samen koken en samen sporten biedt inzicht in wat goed voor je is en wat minder goed. Er moet daarom niet enkel worden ingezet op het oplossen van gezondheidsproblemen, maar ook op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen.
 
Het originele advies lees je hier