Kiki Norbruis

Beeld: Kiki

Kiki is sinds 2022 lid van de stadsdeelcommissie in Amsterdam West.

  • 34 jaar
  • Enschede
  • Amsterdam
  • Zij/haar

Mijn naam is Kiki Norbruis en namens D66 zit ik in de stadsdeelcommissie van Amsterdam West. Als inwoner van de Houthavens ben ik relatief nieuw in het stadsdeel, maar ik ben wel al jaren een betrokken Amsterdamse D66-er. Een mooie mix: nieuw(sgierig), actief en ervaren!
 
Wat me aanspreekt in de rol als stadsdeelcommissie is dat het heel concreet en tastbaar is. Met kleine creatieve adviezen kan je écht verschil maken voor bewoners en de buurt. Zelf ervaar ik dagelijks in mijn eigen buurt de impact van lokaal beleid en politieke keuzes. Als ik hier rondloop zie ik hoe een speeltuin in het Spaarndammerpark de verbinding vormt tussen de Houthavens en de Spaarndammerbuurt. Ook ben ik blij dat Museum Het Schip en de bibliotheek door de nodige politieke druk er nog zijn. Ik vraag me af hoe we ‘de sprong over het IJ’ naar Noord gaan maken, maar ben blij dat besloten is dat de brug er komt. Ook hoop ik dat het Westerpark een mooi stukje natuur en een culturele en sportieve recreatieplaats blijft en geen logistiek knooppunt wordt. De uitdagingen waar we als samenleving voor staan vragen om slimme samenwerkingen en creatieve oplossingen. Daarom is het belangrijk om scherpe keuzes te maken, kritisch te kijken wat het stadsdeel nodig heeft en te luisteren waar bewoners behoefte aan hebben. Dat betekent continu het gesprek voeren met álle belanghebbenden.

Wat is je lievelingsplek in West?

Uitwaaien en over het IJ kijken op het uiterste puntje van de Haparandasteiger – link
Rennen langs de volkstuinen in het Westerpark terwijl de trein voorbij raast – link
Ronddwalen in de omgeving van Museum het Schip – link

Welke kansen zie je voor Amsterdam West?

Amsterdam-West is een veelzijdig stadsdeel met heel diverse buurten, bewoners en bedrijvigheid dat is een mooie uitgangspositie. Toch lijkt onze samenleving – en ook stadsdeel West – steeds vaker en verder uit balans te raken. We hebben te maken met een gigantische duurzaamheidsopgave, de groeiende kansenongelijkheid en de acute woningnood. Dat zijn grote thema’s, toch hoop ik op lokaal niveau daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Wat zijn drie zaken die jij als stadsdeelcommissielid wil veranderen?

  • In het versteende stadsdeel Amsterdam-West moeten we in elk geval meer aandacht voor groen hebben. Groen is goed vanuit klimaatadaptatieperspectief: om hittestress tegen te gaan en als waterbufferzone te fungeren. Groen is ook goed vanuit sociaal perspectief. Groen heeft een belangrijke functie in de openbare ruimte: we sporten, ontspannen en ontmoeten elkaar graag in parken en plantsoenen.
  • West is een dynamisch en divers stadsdeel, dat moeten we zo houden. Dat betekent proactief sturen op een divers aanbod aan (sociale) lokale ondernemers die een binding hebben met het stadsdeel en tegelijkertijd blijven investeren in een divers én verspreid aanbod van (culturele) voorzieningen
  • We moeten meer aandacht hebben voor afval. Voor veel bewoners is afval één van de grootste kritiekpunten als je hen vraagt naar tevredenheid over hun buurt. De afgelopen jaren zijn we aanzienlijk meer online gaan bestellen, dit leidt tot meer (karton)afval, maar het ontbreekt aan effectieve monitoring om de containers tijdig te legen. Niet alleen bewoners hebben last van het rondzwervend vuil, het leidt op grotere schaal ook tot een negatieve impact op het milieu: het afval waait uit en vervuilt de directe omgeving.

Wat betekent D66 voor jou?

D66-ers zijn net als ik betrokken én nieuwsgierig. Onze partij bestaat uit mensen die altijd zoeken naar het beste politieke compromis, waarbij rekening gehouden wordt met individuele vrijheden en collectieve belangen. Bij D66 voert optimisme de boventoon. We gaan een ongemakkelijk gesprek niet uit de weg. D66 neemt initiatief, is pragmatisch en kijkt naar kansen.