Dit is ons verkiezings-programma

Beeld: Holland

Verkiezingsprogramma D66 Amsterdam Oost 2022

Waar je vrij bent en je mee kunt doen

D66 wil op nieuwe locaties in Oost de omgeving goed inrichten. Juist in Oost hebben we de opgave om de randen van Amsterdam leefbaar te houden. Prettig, duurzaam en betaalbaar wonen en werken met voldoende groen en met een goede bereikbaarheid zijn hier onze uitgangspunten. Om het tekort aan woningen terug te dringen, kiezen we waar het kan voor verdichtingsbouw. Wij moedigen de komst van nieuwe wooncoöperaties en woonvormen aan. Uitvalswegen worden afgewaardeerd voor autoverkeer en zo aantrekkelijker gemaakt voor voetgangers en fietsverkeer. We blijven goede verbindingen voor duurzame verkeersdeelnemers agenderen. Het water in Oost is een geliefde recreatieplek. We willen dat mensen hier blijvend van kunnen genieten en daarom willen wij ook de overlast effectiever aanpakken. We zetten vol in op nieuwe, duurzame vormen van energie zoals zonnepanelen en stimuleren hierin kansrijke coöperaties. 

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.