Duurzaam en groen Oost

Om de klimaatverandering tegen te gaan is klimaatadaptatie de opgave voor ons stadsdeel. Circulariteit krijgt meer nadruk. 

Duurzaam en groen Oost betekent:

  • We maken ruim baan voor stadsvoedseltuinen, omdat het gezonde plekken zijn om te recreëren én te leren;
  • Wij zetten ons in voor verticale vergroening. In de bouwopgave dient dat usance te worden; 
  • Wij ondersteunen actief lokale energie-initiatieven. We geven support aan keuzevrijheid op het warmtenet; 
  • Met afval gaan we slim om: nog meer bewoners worden adoptant van een container en staan in nauw contact met initiatieven vanuit het stadsdeel. We zetten in op zoveel mogelijk GFT-afvalrecycling in binnentuinen.