Thuis in Oost

We laten niemand vallen, ongeacht religie, geslacht of seksuele voorkeuren. We verzetten ons tegen de groeiende tweedeling in de samenleving. Juist in kwetsbare buurten moet er hulp zijn voor mensen in armoede, goede scholen, aandacht voor jongeren. D66 staat in Oost voor een betrouwbaar bestuur dat ruimte geeft aan en oog heeft voor de wensen van bewoners. 

Thuis in Oost betekent:

  • Bewonersinitiatieven worden serieus genomen en het stadsdeel faciliteert en voert regie, als dit de slagkracht van initiatieven vergroot; 
  • We willen doorgaan met Oost Begroot om bewoners meer zeggenschap over hun buurt te geven;
  • We willen transparant hebben, over welk budget het stadsdeelbestuur beschikt en wat de bevoegdheden zijn; 
  • Educatieve initiatieven, die emancipatie en kansengelijkheid bevorderen krijgen meer ruimte; 
  • D66 blijft aandacht besteden aan een divers cultureel aanbod. Een multifunctionele voorziening, zoals het Bijlmerparktheater en de Tolhuistuin, hoort daar wat D66 betreft bij;
  • We zetten vol in op de buurtteams als loket voor vragen en problemen; 
  • We investeren in handhaving. Van onder meer het overschrijden van snelheden, ontbreken van helmen bij scooterrijders, en van verkeerd aangeboden afval.