Stadsdeelbestuurder

D66 vaardigt één stadsdeelbestuurder af voor stadsdeel Oost. De leden van het dagelijks bestuur zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Zij voeren taken en bevoegdheden uit namens het college.

Maak hieronder kennis met onze dagelijks bestuurder.