Thuis zijn in het Centrum

D66 wil dat het Centrum een fijne plek blijft voor iedereen. Daarom kiezen wij voor minder overlast, meer woningen en goede voorzieningen voor bewoners én bezoekers.

Onze plannen

  • Het Centrum heeft weinig ruimte voor nieuwbouw. Daarom wil D66 in het Centrum maatwerk en creatieve woonoplossingen specifiek voor woonstarters en ouderen, zodat zij in de buurt kunnen blijven wonen en er woningen vrijkomen voor gezinnen. Wij zijn sterk voorstander van het invoeren van een woonplicht in de binnenstad, zodat de huizen die er zijn ook bewoond worden. De woningen moeten ten goede komen aan mensen die er willen wonen en willen bouwen aan de buurt.
  • Om het aantal woningen te verhogen en de leefbaarheid van buurten te verbeteren willen we leegstaande winkels en kantoren veranderen inwoningen, waarbij we in het bijzonder denken aan wonen boven winkels.
  • We blijven ons inzetten om drukte, drugstoerisme en andere overlast tegen te gaan, in overleg met bewoners. We gaan door met de in 2021 gepresenteerde Aanpak Binnenstad.
  • D66 maakt zich sterk voor het toegankelijk maken van culturele activiteiten voor jongeren, met name voor wie deze toegankelijkheid niet vanzelfsprekend is.
  • We staan voor een Centrum waar iedereen zichzelf kan zijn. Voor racisme, seksisme en andere vormen van uitsluiting is geen plek. Op plekken waar minderheden samenkomen zoals de Reguliersdwarsstraat zetten we in op maximale veiligheid, bijvoorbeeld door extra handhavers.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.