Opgroeien in het Centrum

D66 wil meer ruimte voor jongeren en bewonersparticipatie in Amsterdam Centrum. Zo worden Amsterdammers op jonge leeftijd bij de stad betrokken en houden bewoners binding met hun woonomgeving. Het stadsdeelbestuur moet met een herkenbare plek in de wijk op een laagdrempelige manier, benaderbaar en transparant zijn. Juist voor mensen die verder van de overheid afstaan, bijvoorbeeld omdat ze niet digitaal vaardig of analfabeet zijn.

Onze plannen

  • We gaan in gesprek met grote kantoren en bedrijven in het stadsdeel Centrum om afspraken te maken over welke extra maatschappelijke bijdrage zij kunnen leveren om jonge Amsterdammers een stageplek te bieden. D66 wil een stagemakelaar die bedrijven helpt bij het aanbieden van stages in het Centrum. Op deze manier willen we jongeren van buiten en binnen het stadsdeel laten meedelen in de kansen op ontwikkeling die deze (tech)bedrijven Amsterdamse jongeren kunnen bieden.
  • De verschillende Amsterdamse buurt- en wijkcentra spelen een belangrijke rol in het Centrum. D66 erkent en waardeert dit. We willen hun vragen mee te denken over welke rol zij kunnen spelen bij bewonersparticipatie, juist ook voor bewonersgroepen die niet eenvoudig met de gemeente in contact komen.
  • We verruimen de openingstijden van de lokale buurt- en wijkcentra, zodat jonge Amsterdammers ook in weekenden en vakantieperiodes hier terecht kunnen.
  • We creëren meer sport- en spelmogelijkheden voor jongeren in het Centrum. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een basketbalveld of skatepark op het Marineterrein. D66 zet zich er voor in dat er voldoende sportfaciliteiten zijn bij nieuw te ontwikkelen gebieden.
  • D66 wil dat het stadsdeel meer geld vrijmaakt voor bijvoorbeeld sport- en cultuurverenigingen en deelname actief stimuleert. Juist daar ontmoeten de diverse inwoners van centrum elkaar. Dat is belangrijk voor samenhang en begrip in ons stadsdeel.
  • We stimuleren bewonersparticipatie onder minderheidsgroepen Denk aan het organiseren van speciale buurtactiviteiten voor deze groepen en het stimuleren van bewonersorganisaties.
  • Expats wonen voor een langere periode in de stad, hun kinderen gaan hier naar school en zij doen actief mee in de Amsterdamse samenleving. D66 wil dat ook hun stem wordt gehoord. Deze groep verdient dan ook extra aandacht bij de stimulering van bewonersparticipatie.

Beeld: elements5 digital