De terrassteiger van café ’t Smalle

De toekomst van de terrassteiger van café ’t Smalle in de Jordaan houdt de gemoederen bezig. 25 oktober jl. besprak de Stadsdeelcommissie Centrum de kwestie. Diederik Brink licht de opstelling van D66 in dezen toe.

De terrassteiger als agendapunt

Tijdens de vergadering van 25 oktober heeft de Stadsdeelcommissie gesproken over de terrassteiger van café ’t Smalle aan de Egelantiersgracht. De VVD, PvdA en Bewoners Amsterdam hadden dit punt geagendeerd en verzochten om het weghalen van de steiger op te schorten en een gesprek te organiseren tussen de buurt, ondernemer en het stadsdeel. 

Het besluit van het Dagelijks Bestuur

In de jaren tachtig is de steiger zonder vergunning gebouwd. Toen er in 2011 nieuw beleid kwam over terrassen op het water, is een gedoogconstructie opgenomen voor illegaal gebouwde terrassen. De afspraak was toen dat de steiger kon blijven totdat er een nieuwe eigenaar komt. Inmiddels is ’t Smalle van eigenaar gewisseld, liggen er meerdere klachten van omwonenden en ligt er een handhavingsverzoek voor het verwijderen van de steiger (met daarop een terras van vijf tafels). Het Dagelijks Bestuur heeft besloten tot de verwijdering van de steiger over te gaan. 

Het standpunt van D66

D66 in de Stadsdeelcommissie steunt de lijn van het Dagelijks Bestuur. De steiger is illegaal gebouwd, er zijn meerdere klachten, er is een handhavingsverzoek en het beleid van de gemeente is duidelijk: een nieuwe eigenaar betekent het einde van de gedoogconstructie. Het is belangrijk dat het stadsdeel regels handhaaft die zijn afgesproken. 
 
Ondanks het verzet van de D66-fractie en het Dagelijks Bestuur is het advies door de Stadsdeelcommissie aangenomen. Het Dagelijks Bestuur heeft daarop besloten het advies naast zich neer te leggen.