SDC-update oktober-november

Diederik en Jeantine praten je graag bij over de ontwikkelingen in de stadsdeelcommissie de afgelopen tijd. Input aangaande onderwerpen op de agenda is van harte welkom.

Sluitingstijden in het Wallengebied

Een belangrijk onderwerp waarover de stadsdeelcommissie heeft gesproken en binnenkort gaat adviseren, is de aanpassing van de sluitingstijden in het Wallengebied. Tijdens de verkiezingscampagne en uit talloze gesprekken met bewoners in het Wallengebied is gebleken dat de balans tussen wonen en vermaak moet worden hersteld. Het College van Burgemeester en Wethouders stelt voor om de sluitingstijden van de horeca van donderdag tot en met zondag te vervroegen naar 02.00 en het sluiten van de prostitutieramen naar 03.00 uur. Hiermee gaan de Wallen ook echt ‘dicht’ in de nacht.

Bewoners hebben positief gereageerd en vinden dat de maatregelen nog wel verder mogen gaan. Ook de D66-fractie in de stadsdeelcommissie staat achter de voorstellen. Wij hebben wel vraagtekens over het gebied waar deze nieuwe tijden gaan gelden. Zo vallen de Warmoesstraat en café De Buurvrouw daarbuiten, terwijl dat plekken zijn met doorgaans veel overlast in de nacht. Ook is het lastig dat horecaklanten die tot het einde blijven, om 02.00 uur op straat komen terwijl dan net de handhaving stopt. Dat valt heel ongelukkig net na elkaar en daarvoor moet naar een oplossing worden gezocht. 
 

Vergadering op de Oostelijke Eilanden

Op 8 november heeft de stadsdeelcommissie in de Oosterkerk op de Oostelijke Eilanden vergaderd. Ongeveer driemaal per jaar vergadert de stadsdeelcommissie op locatie in de verschillende buurten van het Centrum. Dan staat de vergadering volledig in het teken van die buurt en gaan we in gesprek met bewoners en ondernemers. Dit keer hebben we uitvoerig gesproken over de sociale samenhang op de eilanden, maar zijn er ook praktische zaken aan bod gekomen, zoals de verkeersveiligheid op de Eilandenboulevard.

Verder op de agenda

De stadsdeelcommissie heeft tot aan de jaarwisseling een drukke agenda. Zo gaan we het plaatsen van een toiletgebouw op de Noordermarkt bespreken, maar ook de mogelijk afsluiting van de Heintje Hoeksteeg en financiering van socialebasisvoorzieningen. Alle input en ervaringen zijn van harte welkom. Stuur ons gerust een bericht!