Korte update van onze stadsdeelcommissieleden: wat hebben ze de afgelopen tijd gedaan?

Het is al enige tijd geleden dat onze fractie in de stadsdeelcommissie een kijkje in de keuken heeft gegeven over waar zij de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. Het is dus tijd voor een update. Zie hieronder zes onderwerpen waar Pia Bruin, Jan Groot en Diederik Brink zich in het afgelopen half jaar voor hebben ingezet, en wat zij bereikt hebben.

SDC-leden D66 Amsterdam Centrum (2017-2022) - Beeld: D66 Amsterdam Centrum

Advies sociale basis Oostelijke Eilanden

Naar aanleiding van een technisch overleg, hebben D66 en GroenLinks gezamenlijk een advies ingediend (en aangenomen gekregen) over maatregelen ter bevordering van de sociale binding op de Oostelijke Eilanden. Het gaat voornamelijk over zorgen om kwetsbare groepen en het verbinden van bewoners. Concreet betekent het o.a. een oproep voor hulp aan jongeren bij het krijgen van een geschikte stageplaats, het actief betrekken van de bewoners en de stadsdeelcommissie bij de plannen voor het Marineterrein, het verbetering van de communicatie over meldingen, maar ook het verbeteren van de communicatie tussen bewoners op de Oostelijke Eilanden. Het aangenomen advies heeft geleid tot werkoverleggen met het stadsdeel en de organisatie Dock en zal later nog terugkomen.

Nakomen gedane toezeggingen

Een belangrijk deel van het werk van de stadsdeelcommissie is niet alleen het uitbrengen van adviezen, maar ook het toezien op de naleving of uitvoering daarvan. D66 heeft flink wat adviezen aangenomen gekregen rondom vergroening (denk aan het laten begroeien van de Witte Boei op Wittenburg). Maar ook in  het kader van de toegankelijke stad (het veilig maken van routes door de stad voor mensen met een beperking). En rond het thema van (zwerf)afval. Bij aangenomen adviezen of toezeggingen kan het soms zijn dat de uitvoering, met de beste bedoelingen, op zich laat wachten. Daarom is het belangrijk om telkens te blijven informeren naar de voortgang.

Containertuintjes

Op dit moment is er een pilot gaande met een aantal containertuintjes. Dit zijn groenbakken die rondom ondergrondse containers zijn geplaatst en hebben als doel om illegale plaatsingen van afval tegen te gaan. Sommige bewoners plaatsen afval naast de containers. Dat kan zijn uit luiheid of omdat een container vol is of niet goed functioneert. Dit geeft een rommelig straatbeeld en is voor bewoners erg vervelend. Het stadsdeel is daarom met een actie gestart om een paar containertuintjes (in gedeeltelijk beheer bij bewoners) te plaatsen en te kijken welke effecten het heeft. Binnenkort komt er een evaluatie. Wanneer deze positief is, zal D66 vragen om meer containertuintjes.

Uitbreiding verbod vakantieverhuur

De D66-fractie heeft het advies gesteund om te komen tot een algeheel verbod op vakantieverhuur in heel het centrum. Dit na positieve ervaringen met het verbod voor alleen de Wallen voor de bewoners, maar ook omdat het verbod voor de Wallen ook juridisch houdbaar is gebleken. Nu is er besloten om de vakantieverhuur voor heel het centrum uit te breiden. Het verbod op vakantieverhuur houdt overigens nog niet in dat er een stokje wordt gestoken voor de meer professioneel gerunde B&B’s. Die hebben een vergunning moeten aanvragen onder de zogenaamde huisvestingsverordening 2020. De aangevraagde 2650 vergunningsaanvragen zijn in maart 2020 allemaal gehonoreerd. Om het beheersen van de drukte door toerisme om de binnenstad meer leefbaar te krijgen, is nog een lange (juridische) weg te gaan.

Fietsroute Damstraat

D66 startte een discussie over de fietsroute over de Damstraat, nadat bewoner en D66-lid Esmeralde van Vliet in de vergadering had ingesproken. Niemand is tevreden met de huidige situatie op de Damstraat. De drukte door toerisme maakt de fietsroute door de Damstraat feitelijk onmogelijk. Tevens hebben bewoners het gevoel ‘dat hun Damstraat is afgepakt’. En dat, terwijl de Damstraat ongeveer de enige doorgaande oost-west route door het centrum is voor de fiets. Een onderzoek is gestart naar verbetering, waarbij alle stakeholders – bewoners, bedrijven, fietsers, voetgangers, verkeerskundigen –  zullen participeren en aan bod zullen komen.

Vergroening IJtunnelmond

Samen met GroenLinks pleit D66 Amsterdam Centrum voor de vergroening van de IJtunnelmond. De Gemeente heeft aangegeven dat vergroening van de tunnelwanden van de IJtunnelmond niet kan plaatsvinden vanwege kabels en leidingen. Toch pleit D66 voor een creatieve oplossing. Hierdoor kan het idee van een autosnelweg midden in de stad worden weggenomen. Hopelijk sluit een vergroende IJtunnelmond aan op de geplande vergroening van de Valkenburgerstraat, Prins Hendrikkade, Foeliestraat en Nieuwe Foeliestraat. Natuurlijk gaan D66 ervan uit dat ook dit advies in goede samenspraak met bewoners wordt uitgewerkt.

Mocht je over deze of andere onderwerpen vragen hebben, schroom dan niet onze SDC-leden te benaderen. Je vindt hun contactgegevens op onze website. Mocht je verder nog goede ideeën hebben? Of stoor je je ergens aan in ons stadsdeel? Dan horen wij dat natuurlijk graag!
 
Voor nu alle gezondheid toegewenst, en ondanks alles een fijn jaareinde. We zien uit om nieuwe updates te kunnen geven in het nieuwe jaar!