Dank voor je stem en je inzet

Nu de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart achter ons liggen en de resultaten bekend zijn bedankt D66 Amsterdam Centrum alle vrijwilligers voor hun inzet en alle kiezers voor hun vertrouwen. We hebben campagne gevoerd op de inhoud. Nu gaan de Statenleden aan de slag voor natuurherstel, een toekomstbestendige landbouw en voldoende woningen in Noord-Holland.