D66 zet zich in voor helder taalgebruik in stadsdeel Centrum

De stadsdeelcommissie van Amsterdam Centrum heeft op dinsdag 11 januari 2022 unaniem een advies aangenomen over helder taalgebruik, ingediend door Diederik Brink (D66) en Arjan de Jager (GroenLinks). Het bepleit het streven naar helder taalgebruik door de gemeente, zowel in beleidsstukken als in publieksinformatie. Diederik Brink: “Veel taalgebruik van de gemeente is ingewikkeld. Dat is lastig voor sommige bewoners. Om deze kloof te overbruggen, adviseren wij om op B1-niveau te schrijven of een leeswijzer toe te voegen.”

Te moeilijk taalgebruik

D66 ziet te vaak dat de taal in teksten van de Gemeente Amsterdam te moeilijk is, er staan woorden als ‘praktijkbotsproeven’ en zinsdelen als ‘aanwijsbevoegdheden OW bij omgevingsvergunning afwijken omgevingsplan’. D66 wil dat er helderder taalgebruik komt en wel op niveau B1. Het advies stelt dat het stadsdeel moet streven naar goed te begrijpen communicatie. Brink: “Als D66’ers zijn we voor een transparante en toegankelijke overheid. Daar hoort bij dat iedereen op een begrijpelijke manier overheidscommunicatie moet kunnen volgen.”
 
Verder is het advies om voortaan bij moeilijke en complexe stukken een toegankelijke leeswijzer toe te voegen. Brink: “Als er echt jargon, technische of juridische termen gebruikt moeten worden, zorg dan voor een leeswijzer die extra uitleg biedt.” Dit bevordert de toegankelijkheid voor bewoners die vaak met grote interesse willen weten waar het stadsdeel over besluit. Het zou tevens goed zijn als ambtenaren een cursus helder taalgebruik aangeboden krijgen en gemotiveerd worden daaraan mee te doen. Het streven naar heldere communicatie sluit aan bij initiatieven hiertoe van de Rijksoverheid en van de gemeente zelf.

Standpunt D66

D66 gelooft dat helder taalgebruik door de gemeente en de stadsdelen ertoe zal leiden dat iedere Amsterdammer beter op de hoogte kan zijn van wat er besloten wordt. Deze informatie moet ook goed beschikbaar zijn. Daarom stelt D66 Amsterdam in het nieuwe verkiezingsprogramma voor om een betere informatievoorziening voor inwoners te verzorgen – ook vanuit de stadsdelen. Het raadsinformatiesysteem moet toegankelijk en laagdrempelig worden. D66 Amsterdam Centrum hoopt dat dit advies voor helder taalgebruik meehelpt om Amsterdam een meer toegankelijke en inclusieve stad te kunnen maken.