Zet jij je als bestuurder binnenkort actief in voor D66 in de Amsterdamse binnenstad?

Beeld: D66

Het bestuur van de D66-afdeling Amsterdam Centrum is op zoek naar versterking! Vanwege aflopende termijnen en interne wisselingen binnen het bestuur zijn er vier posities verkiesbaar tijdens de volgende deelafdelingsbijeenkomst. Hieronder een algemene vacaturetekst voor ieder bestuurslid en de specifieke functiebeschrijvingen voor de rollen van voorzitter, secretaris, bestuurslid campagne en bestuurslid communicatie.

Wat doet het bestuur D66 Amsterdam Centrum?

De belangrijkste taak van het voltallige bestuur is om de lokale deelafdeling goed te laten functioneren. Dat betekent: zorgen voor een afdeling waar het leuk is om lid te zijn, die samenwerkt met de fractie van de stadsdeelcommissie om de politieke invloed van D66 zo groot mogelijk te maken, en die leden de mogelijkheid biedt om actief te worden in de politiek. Om dat te bereiken organiseert het bestuur activiteiten voor leden (bijvoorbeeld ledenvergaderingen, pubquiz, discussieavonden of wandelingen), verzorgt de communicatie (website, facebook en de digitale leden-nieuwsbrief), laat onze afdeling actief meedoen aan verkiezingscampagnes en werkt samen met de leden van D66 in de stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum en het bestuur van D66 afdeling Amsterdam (‘centrale stad’).

Wat doe jij als bestuurslid D66 Amsterdam Centrum?

Als bestuurslid verricht je één of meerdere van deze activiteiten, maar bestuurslid zijn is méér dan dat: je bent mede verantwoordelijk voor de continuïteit van de vereniging, besteedt hieraan minimaal enkele uren per week en doet dat voor een langere periode. Het betreft een vrijwillige functie met aangewezen verantwoordelijkheden. Dat betekent dat je naast het gezamenlijk zorg dragen voor activiteiten enkele specifieke verantwoordelijkheden hebt. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Waar moet ik aan voldoen om mij te kandideren?

Ook als je weinig ervaring hebt bij D66 kan je je aanmelden als kandidaat voor het bestuur. Juist een bestuursfunctie op stadsdeelniveau kan een goede manier zijn om actief te worden bij D66. Laat je dus vooral niet weerhouden! Ook vinden we het belangrijk dat het bestuur zo veel als mogelijk een goede afspiegeling is van onze afdeling. We moedigen daarom onder andere vrouwen en mensen met een biculturele of diverse achtergrond aan zich te kandideren. 

Qua tijdsbesteding ben je ongeveer 5 uur kwijt per maand. Het bestuur vergadert eens per maand. Daarnaast wordt je aanwezigheid en inzet verwacht voor de overige activiteiten van de afdeling. In verkiezingstijd is het tijdsbeslag groter, onder andere door flyeracties. Tegelijkertijd is verkiezingstijd natuurlijk de leukste periode om actief te zijn.

Wat staat daartegenover?

Dat is bijna onnodig te zeggen: ervaring opdoen in de politiek, je bijdrage leveren aan realisatie van sociaalliberale denkbeelden, veel gezelligheid en het besef een bijzondere rol te vervullen in misschien wel de bijzonderste afdeling van D66: Amsterdam Centrum, de plek waar het voor D66 allemaal begon. Je bouwt een netwerk op van actieve D66’ers en leert hoe de politiek zich inzet voor het verbeteren van de stad Amsterdam.

Hoe werkt het?

De leden van de afdeling bepalen wie er in het bestuur komt. Voor iedere bestuursfunctie wordt een verkiezing gehouden op de Algemene Ledenvergadering van de deelafdeling. Mensen die zich kandidaat willen stellen maken dat uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de (nog in te plannen) ledenvergadering kenbaar bij het bestuur, via een korte motivatiebrief van een half A4’tje. Dit kan opgestuurd worden aan Bouke van Hilten.

Heb je vragen of interesse of wil je graag een keer aansluiten bij een bestuursvergadering dan kun je je ook zeker melden bij Bouke! Wij moedigen het aan dat kandidaten een keer mee vergaderen, zo krijg je een beter beeld van het bestuur, de projecten en de dynamiek. Op de bestuurspagina krijg je alvast een eerste indruk.

De standaardtermijn van een benoeming als bestuurslid bij D66 Amsterdam Centrum is drie jaar, een moment dat ingaat na de ledenvergadering.

Functie-specifieke rolomschrijvingVoorzitter

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de voorzitter is het algemeen functioneren van de afdeling. Dit betekent dat de voorzitter zorg draagt voor een goed functionerend bestuur,  de vergaderingen van bestuur en afdeling voor zit, de leden van de afdeling motiveert om zich in te zetten voor de partij en aan activiteiten deel te nemen. Zij/hij is het bindend element tussen bestuur, de politieke fractie en de afdeling Amsterdam. De voorzitter draagt samen met de vicevoorzitter politiek zorg voor de ondersteuning van de politieke fractie en houdt met hen regelmatig (reflectie)gesprekken. Ook ben je als voorzitter, gezamenlijk met de secretaris, verantwoordelijk voor een goede voorbereiding van de nieuwe verkiezingen.

De voorzitter kan niet-leden enthousiast maken voor de partij. Zij/hij is politiek sensitief en draagt bij aan de dialoog van de afdeling met andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties in Amsterdam Centrum. De voorzitter is samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor de continuïteit van de vereniging. Zij/hij neemt initiatieven om waar dat D66 in Amsterdam verder kan versterken, als afdeling samen te werken met afdelingen van D66 in de andere stadsdelen. Heb je interesse in de functie van voorzitter? Neem dan contact op met Kiki Norbruis.

Communicatie

Het bestuurslid communicatie is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van de deelafdeling en ondersteunt de politieke vertegenwoordigers om de politieke boodschap over te brengen naar de leden van D66 en de bewoners van Amsterdam Centrum.  Je beheert de website, draagt zorg voor de digitale nieuwsbrief plaatst regelmatig berichten op Facebook, Twitter en LinkedIn. Hij/zij gaat actief op zoek naar verhalen en content hiervoor en herinnert iedereen bijtijds aan de geldende deadlines, dit alles in nauwe samenwerking met de stadsdeelcommissie leden en het bestuur van D66.

Als bestuurslid communicatie ben je regelmatig in contact met onze leden, stadsdeelbestuurder en stadsdeelcommissieleden om samen met hen het juiste D66-verhaal naar buiten te brengen. Zo zorgen we dat we elkaar als – vereniging en politiek – versterken. De tijdsbesteding is gemiddeld enkele uren in de week. Een bestuurslid communicatie is iemand die georganiseerd is, een goede planning kan maken en overtuigd een boodschap weet over te brengen. Heb je interesse in de rol van bestuurslid communicatie? Neem dan contact op met Steven Kroon.

Campagne

Het bestuur van de afdeling Amsterdam Centrum is op zoek naar iemand die als bestuurslid de permanente campagne wil voortzetten, en de komende verkiezingscampagnes op lokaal niveau wil leiden. Het bestuurslid zal overleg voeren met de campagneleiders uit de overige stadsdelen en in samenwerking met de overige bestuursleden mooie activiteiten opzetten. Het bestuurslid campagne zet zich in om leden te bewegen zich hierbij aan te sluiten en overtuigt potentiële kiezers om (weer) op D66 te stemmen. Kortom, een razend interessante functie met het oog op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen en Gemeenteraadsverkiezingen.

Uitvoering geven aan de campagne geeft je de mogelijkheid om binnen de partij snel een netwerk op te bouwen van vrijwilligers en politici op lokaal en landelijk niveau. Als tijdsbesteding betreft het gemiddeld enkele uren in de week, maar richting verkiezingen zal dit meer zijn. Belangrijk hiervoor is dat een bestuurslid campagne iemand is die vooruit kan plannen, coördineren en graag werkt aan het opbouwen van een team. Flexibiliteit en samenwerkingsgerichtheid zijn belangrijke eigenschappen voor een bestuurslid Campagne. Ook is enthousiasme en een motiverende houding van essentieel belang om niet alleen de stemmers te overtuigen maar ook de vrijwilligers op de been te krijgen om actief campagne te voeren. De voorbereidingen voor de landelijke verkiezingen in 2023 zullen in het najaar van start gaan, dus dit is hét moment om in de startblokken te springen en iets voor jouw partij te betekenen! Heb je interesse? Neem dan contact op met Ticho Goossens.

Secretaris

De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor de administratie van de afdeling. Denk hierbij aan het beheren van het ledenbestand, het organiseren van de ledenvergadering en het versturen van nieuwsbrieven. Ook zorgt de secretaris ervoor dat alles volgens de afspraken uit de statuten en het huishoudelijke regelement verlopen. Naast deze verantwoordelijkheden help je mee in het organiseren van de overige activiteiten van de afdeling en ben je het aanspreekpunt voor externen.

Als secretaris is het belangrijk dat je georganiseerd kan werken en structuur kan aanbrengen waar nodig. Jij bent immers bezig met verslaglegging en notuleren. Daarnaast is de rol van secretaris ook een sociale, bijvoorbeeld omdat je nieuwe leden met vragen op weg helpt. Heb je interesse in de rol van secretaris? Neem dan contact op met Bouke van Hilten.