Algemene Deelafdelingsvergadering (ADV) | donderdag 9 juni 2022

Beeld: D66

Het is zover, onze eerste fysieke ledenvergadering sinds 2019! Op donderdag 9 juni organiseren we onze halfjaarlijkse Algemene Deelafdelingsvergadering (ADV). We hebben enorm veel zin om met jullie weer bij elkaar te komen. Deze keer is het extra spannend want we verkiezen maar liefst vier bestuursfuncties. We hopen dat jullie in grote getale aanwezig zijn!

De vergadering start om 19:30 uur met een kennismaking voor leden die dat leuk vinden. Het formele deel van de vergadering vangt stipt om 20:00 aan. 

Agenda[Informele deel] Kennismaking voor geïnteresseerde leden (19:30 – 20:00).

[Formele deel | vanaf 20:00]

1. Opening en vaststelling agenda

2. Goedkeuren verslag ADV 8 december 2021

3. Mededelingen bestuur:
– Terugblik verkiezingen
– Aandacht voor ongewenst gedrag (door Attie Wang, voorzitter D66 Amsterdam Centrum)
– Presentatie bestuurskandidaten + verkiezing
 
4. Financiën
– Jaarrekening 2021

5. Uitslag verkiezingen en overdracht functies (toevoegen)

6. Politiek en Campagne
– Update SDC-leden

7. Wvttk
– Optioneel: informele borrel achteraf

Stukken

De onderhangende stukken zijn per mail meegestuurd.