ADV december 2022

Op 15 december vindt de halfjaarlijkse Algemene Deelafdelingsvergadering van D66 Centrum plaats in buurtcentrum De Witte Boei van 20:00 tot 22:00. De deuren openen om 19:30

Alle leden van de deelafdeling D66 Centrum zijn van harte uitgenodigd. We behandelen tijdens deze vergadering onder meer de begroting voor 2023. Leden kunnen twee nieuwe bestuursleden verkiezen. Nieuwe leden kunnen vanaf 19:30 kennismaken met het bestuur en tegen die tijd reeds aanwezige leden.

De leden ontvangen de stukken voor de ADV per e-mail.

Agenda

Kennismaking voor geïnteresseerde leden (19:30 – 20:00).

Formele vergadering | vanaf 20:00

1. Opening en vaststelling agenda

2. Goedkeuren verslag ADV 9 juni 2022

3. Mededelingen bestuur
– Verkiezingen Vicevoorzitter Politiek en Penningmeester
 
4. Financiën
– Begroting 2023

5. Uitslag verkiezingen en overdracht functies

6. Politiek en Campagne
– Update SDC-leden

7. w.v.t.t.k.

8. Besluit