Een duurzaam en groen Centrum

Ook het Centrum moet bijdragen aan de bestrijding van de klimaatcrisis. Omdat er weinig ruimte is voor grootschalig groen zetten we in op maatwerk en slimme oplossingen om het stadsdeel te vergroenen.

Onze plannen

  • We zetten sterk in op vergroening waar het kan. Op daken en in straten komt meer ruimte voor groen. Waar het kan zetten we in op verticale tuinen tegen gevels op. Bij nieuwbouw is verduurzaming en groen integraal onderdeel van de plannen.
  • Het stadsdeel moet minder maaien en snoeien waar dat kan. Zo krijgt flora de kans te groeien. Dat is goed voor de biodiversiteit. We pakken afval en zwerfafval aan, ook in en op het water. We zetten in op een verhoging van het aantal keren dat containers worden geleegd, willen overal containertuintjes en willen meer, kleinere vuilniswagens die rijden op schone energie.
  • We bevorderen duurzame logistieke bevoorrading voor kantoren en winkels in de  binnenstad.
  • We willen zo min mogelijk groot vrachtverkeer en geen touringcars meer door het Centrum, vanwege het milieu, de veiligheid en de kwetsbare staat van bruggen en kades.

Beeld: Adrien Olichon