Op werkbezoek bij de boer

Jos van Dam en Koen Verwoerd zijn op zaterdag 13 mei namens de D66 fractie op werkbezoek gegaan in het buitengebied, georganiseerd door wethouder Breeuwsma met als doel: als gemeenteraad meer kennis op te doen op dit complexe terrein.

Op het programma stond een bezoek aan een drietal agrarische ondernemers (boeren). Wat opviel is dat al deze ondernemers niet alleen slechts bevlogen boer zijn, maar daar allerlei zaken naast doen zoals natuurbeheer, recreatie en het opwekken van duurzame energie.

Een ander opvallend punt is dat al deze ondernemers heel goed snappen dat er iets moet veranderen ten behoeve van natuur en klimaat, maar tegelijkertijd in grote onzekerheid verkeren over de toekomst. Deze onzekerheid wordt aldus de ondernemers veroorzaakt door het gebrek aan een helder plan vanuit de overheid en doordat men niet ziet hoe men in de nieuwe situatie een ‘boterham kan verdienen’. Kortom: een nuttig werkbezoek rondom zeer lastige problematiek.