D66 stelt vragen over leerlingenvervoer

D66 staat voor kansengelijkheid in het onderwijs, goede voorzieningen vanuit de gemeente en aandacht voor iedereen die extra ondersteuning nodig heeft. Onze fractie heeft enige tijd geleden het nieuws meegekregen dat het leerlingenvervoer landelijk erg onder druk staat door onder andere een tekort aan chauffeurs. We zijn daarom erg benieuwd of deze problemen ook in onze gemeente spelen. Om hier achter te komen hebben Kirsti van Dam en Pim van Dam hierover artikel 40 vragen gesteld aan onderwijs-wethouder Gert Jan Schotanus.  

328 leerlingen vervoerd

Onze vragen gaan over de organisatie van het leerlingenvervoer, welke mogelijke problemen er spelen en wat de gemeente doet om de mogelijke problemen op te lossen. Uit de antwoorden van de wethouder over de organisatie blijkt dat vorig jaar 328 leerlingen gebruik maakten van het leerlingenvervoer en dat de vervoerder moeite heeft om alle vacatures te vullen. De gemeente voert al gesprekken met de vervoerder over de krapte op de arbeidsmarkt. 

Aantal problemen, maar
komen niet vaak voor

Uit de antwoorden blijkt dat er problemen in het leerlingenvervoer voorkomen. Het komt helaas wel eens voor dat leerlingen langer dan afgesproken in de taxi moeten zitten en ook kan het voorkomen dat ouders zelf extra kosten moeten maken, door de personeelstekorten bij het leerlingenvervoer. Wanneer ouders de gemeente benaderen worden er nieuwe afspraken gemaakt, dit komt niet vaak voor. 

Passende oplossingen

Uit de antwoorden blijkt verder dat de gemeente naar de meest passende oplossing kijkt wanneer er een aanvraag voor gebruik van het leerlingenvervoer binnenkomt. Er wordt ook gekeken of een leerling bijvoorbeeld zelfstandig genoeg is om gebruik te maken van het openbaar vervoer; hier worden trainingen voor gegeven. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer kan hierdoor worden teruggedrongen. 

Nieuwe verordening

De wethouder kwam recent met het nieuws dat er een nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer komt. D66 Alphen a/d Rijn is blij dat er zo snel na onze vragen actie wordt ondernomen om het leerlingenvervoer te verbeteren. In de verordening staat dat de kosten van de ouders deels worden vergoed wanneer zij alternatief vervoer moeten regelen. Ook vervalt de bijdrage van ouders wiens kind vanuit het basisonderwijs gebruik maakt voor het leerlingenvervoer. 

D66 kijkt uit naar de uitwerking van de verordening en blijft dit dossier volgen. Ook al vallen de problemen mee, iedere leerling die kostbare onderwijstijd mist is er één te veel. D66 blijft zich inzetten voor kansengelijkheid, goede voorzieningen en extra aandacht voor degene die dat nodig heeft.