Op de D66 kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen maart 2023 kom je op plek 46 Pim van Dam als lijstduwer tegen. Wij vinden het natuurlijk mooi dat de benjamin van onze fractie zo aan de weg timmert! Reden voor een nadere kennismaking.

Pim, waar komt je politieke interesse vandaan?

“Ik ben al heel lang erg geïnteresseerd in politiek. Met name de invloed die je kan uitoefenen op de besluitvorming boeit me. Die interesse werd versterkt tijdens mijn periode als voorzitter van de studentenraad van het ROC Leiden. Mijn school zat middenin een fusietraject en vanuit de studentenraad was er veel contact met lokale politici van verschillende partijen. Ik vond het mooi om te zien hoe die politici acteerden. Vanaf dat moment ging ik me steeds meer verdiepen in de verschillende standpunten van partijen. Met name de constructieve houding en de toekomstvisie van D66 spraken mij erg aan en daarom werd ik lid van D66. En ik vind het prachtig om nu mijn actieve steentje aan de lokale politiek bij te mogen dragen door als commissielid voor de Alphense fractie aan het werk te zijn.”

Hoe ben je op de lijst voor de Provinciale Staten terechtgekomen? 

“De afdelingsvoorzitter van D66 Zuid-Holland, Lodi van Brussel, belde mij met de vraag of ik lijstduwer wilde worden. Hij was getriggerd door mijn activiteiten voor het middelbaar beroepsonderwijs binnen D66. Ik ken ook een aantal jonge kandidaten op de lijst waaronder de lijsttrekker, Laura Neijenhuis, en Lucas Rademaker, de (jonge) kandidaat vanuit het Groene Hart.

De Provinciale Statenlijst is een mooie mix van ervaring en jong talent. Ik sta niet op de lijst omdat ik naar Provinciale Staten wil, maar juist om een extra duwtje aan mijn rol als campagneleider Groene Hart te geven. Ik vind het prachtig om die rol op mij te nemen en ik ga mij daar voor meer dan 100% voor inzetten. Mijn doel is om ons goede D66-verhaal onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen én uiteraard zoveel mogelijk stemmen binnen te halen!.” 

Welke onderwerpen van het verkiezingsprogramma spreken jou specifiek aan?

“Dat zijn de bekende belangrijke items stikstof, wonen, natuur en infrastructuur. Dit zijn de punten waar je als politieke partij echt het verschil kan maken. Wel zijn het ook moeilijke punten waarbij we verdere polarisatie moeten zien te voorkomen. Neem bijvoorbeeld alleen al het punt van stikstof. We moeten de natuur beschermen, maar ook de boeren hebben recht op perspectief. En wonen is natuurlijk super belangrijk voor jongeren en zeker ook voor de gemeente Alphen.”

Waar ben je trots op, Pim?

“Ik ben trots op het feit dat ik gevraagd ben om als lijstduwer op te treden mede vanwege mijn mbo-achtergrond en wat ik binnen de partij doe om het mbo beter op de kaart te zetten. Ik vind het mooi om te zien dat onze Minister van Onderwijs, Robbert Dijkgraaf ook het belang van het mbo-onderwijs krachtig neerzet. D66 is niet alleen op papier een partij voor gelijke kansen en waar iedereen welkom is, we maken het ook in de praktijk waar.”