Voorstellen van D66 Zoetermeer voor warm welkom statushouders aangenomen

De voorstellen van D66 Zoetermeer voor een warm welkom van statushouders zijn aangenomen in de Zoetermeerse gemeenteraad. D66 pleitte er tijdens de raadsbehandeling over de noodopvang van statushouders voor om nieuwe inwoners zo goed en snel mogelijk te laten ‘landen’ in onze samenleving. Het voorstel om de huidige en nieuwe inwoners van Zoetermeer met elkaar in contact te laten komen, met hulp van bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk en Piezo, werd door een meerderheid van de raadsleden gesteund.

Tijdens het debat over de opvang van statushouders in de voormalige penitentiaire inrichting (PI) was er ook een meerderheid voor het voorstel om, direct nadat besloten is om statushouders op te vangen in de voormalige Pl, te starten met het werven van vrijwilligers via ‘Zoetermeer voor elkaar’. Raadslid Frank Schoonbeek: “We zijn blij dat we als stad ons steentje kunnen bijdragen aan de opvang en hebben er vertrouwen in dat we met vele inwoners de nieuwe bewoners een warm welkom kunnen heten!”

Bekijk hier de aangenomen amendementen en motie:

Amendement 2110-AC D66 – Maak gebruik van relevante ervaring in de stad;
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Zoetermeer&id=c6e28223-2108-48d3-8337-89f38e29e993

Amendement 2110-AD D66 – Onbekend maakt onbemind; https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Zoetermeer&id=ec21641f-2e55-496c-979e-42c9faf4374a

Motie 2110-03 D66 – Coördinatie vrijwilligers;
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Zoetermeer&id=ab6cf010-ed79-4da7-a133-e4606e753968