Voorstander van opvang van statushouders

D66 is voorstander van het opvangen van statushouders in Zoetermeer. In de oude penitentiaire inrichting (PI) is ruimte om huisvesting voor statushouders te realiseren. Daarmee leveren we als stad een bijdrage aan mensen die huis en haard hebben moeten verlaten op zoek naar een veilige plek. Een goede start in onze samenleving geven, dat is waar D66 voor staat. Samen met inburgeringsorganisaties en de vele vrijwilligers zien we het als onze taak om een succesvolle integratie mogelijk te maken.

Voordat het concreet zover is, is er aantal zaken die duidelijk moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de financiële dekking van de verbouwing van de PI, op welke wijze de statushouders worden ondersteund bij de inburgering, op welke wijze bij de verbouwing rekening gehouden wordt met een toekomstige woonbestemming voor andere groepen die naar huisvesting op zoek zijn en hoe er een duurzame, regionale oplossing komt voor de woonbehoefte.

Daarnaast is het zaak dat er goede informatievoorziening richting omwonenden plaatsvindt. Bijvoorbeeld door middel van informatiebijeenkomsten en informatie op de gemeentelijke website.

Tenslotte is D66 Zoetermeer benieuwd naar de reactie van het college op de schriftelijke vragen die D66 medio september stelde over de mogelijkheden om ook flexwoningen te (laten) realiseren, die voor meerdere groepen woningzoekenden kunnen worden gebruikt.

Raadslid Frank Schoonbeek: ‘wat D66 betreft moeten we zoeken naar een duurzame oplossing voor de huisvestingsvragen die er in de stad al zijn en tegelijkertijd als stad deze statushouders een warm welkom geven’.