Bespreking raadsvoorstel over de noodopvang van statushouders

Vanavond bespreken we het raadsvoorstel over de noodopvang van statushouders. Frank Schoonbeek zal namens D66 een aantal amendementen en moties indienen die vooral gericht zijn op het:

– wegnemen van de zorgen van omwonenden,
– verzorgen van een warm welkom voor deze nieuwe Zoetermeerders en het kennis laten maken met elkaar
– inzetten van de gecreëerde woonruimte voor ook andere groepen woningzoekenden.

Het debat is te volgen op: https://channel.royalcast.com/gemeentezoetermeer/#!/gemeentezoetermeer/20211011_1