D66 Zoetermeer pleit voor zonnebrandcrèmedispensers in de stad 

D66 Zoetermeer pleit voor zonnebrandcrèmedispensers in de stad. Dat voorstel doet D66 tijdens het voorjaarsdebat. Raadslid Jamila Bakkers: “Wat ons betreft gaan we meer smeren om ons tegen huidkanker te weren.  De zonnebrandcrèmedispensers zijn niet alleen praktisch, het helpt ook bij de bewustwording van het belang van zonnebrandcrème.” 

Tijdens het voorjaarsdebat vraagt D66 Zoetermeer ook aandacht voor een groene, duurzame woon- en leefomgeving. Met een motie wordt het college opgeroepen om de gebiedsontwikkeling uit te breiden zodat klimaatadaptie en duurzaamheid onderdeel uitmaken van een integrale aanpak. Raadslid Gernand Ekkelenkamp: “Woningbouw om een integraal ontwerp waarin ook klimaatadaptie, biodiversiteit, groen, de energietransitie en duurzaamheid zijn opgenomen. Allemaal zaken die met elkaar samenhangen.” D66 stelt voorts voor om te onderzoeken of een revolverend woonfonds kan worden ingericht. Hiermee kunnen starters en jonge gezinnen geholpen worden bij de financiering van hun koopwoning. 

Ook pleit D66 Zoetermeer voor een “rijke schooldag”. Fractievoorzitter Frank Schoonbeek: “Een schoolloopbaan moet niet afhankelijk zijn van de achtergronden van leerlingen, zoals het inkomen of opleidingsniveau van hun ouders. Maar dat is vaak wél zo en dit probleem wordt niet kleiner; uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kansenongelijkheid toeneemt. Daarom roepen we het college op om te onderzoeken of een schooldag aangevuld kan worden met activiteiten die voor kinderen en ouders van deze kinderen zorgen voor een betere start en meer kansen; die zorgt voor kansengelijkheid.”