D66 staat voor digitale veiligheid

D66 staat voor digitale veiligheid. Door veilig en zorgvuldig met data om te gaan kunnen we de kansen die digitalisering biedt verantwoord gebruiken. We gebruiken de mogelijkheden van digitalisering maar grijpen in als het vrijheden van inwoners of bedrijven beperkt.

In Zoetermeer zet D66 zich in om de privacy van inwoners te waarborgen. De gemeente verzamelt veel gegevens van inwoners en bedrijven. Dit betekent dat het niet altijd nodig is om vaker om dezelfde informatie te vragen. Dat is mooi, maar wij zien ook de risico’s daarvan. Extra aandacht voor het veilig en verantwoord gebruik van privacygevoelige gegevens van onze inwoners is gewenst. Niet alleen via de techniek, maar ook door voorlichting en cursussen aan ambtenaren en inwoners.