Ian Koster

Ian Koster - Ian Koster Beeld: D66 Zoetermeer

Vanuit de overtuiging dat vrijheid en kansengelijkheid voortdurend investeringen en politieke moed vereisen en er behoefte is aan nieuwe raadsleden met een open, ongeduldige en optimistische blik, heb ik mij kandidaat gesteld namens D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

  • 30 jaar
  • Zoetermeer

Mijn naam is Ian Koster (1993) en ik ben geboren in Voorburg en opgegroeid in Den Haag. Toen ik 9 jaar was zijn mijn ouders naar Zoetermeer verhuisd. Ik heb een passie voor alles wat met de publieke sector te maken heeft. Politiek en de overheid zijn zaken waar ik al van jongs af aan mee bezig ben. Ik kon mij verbazen over hoe bepaalde beleidsvoornemens en politieke besluiten tot stand kwamen. Hoe kan de gemeente bijvoorbeeld voor veel geld een jongerenontmoetingsplek inrichten, terwijl de jongeren in de stad daar niet om hadden gevraagd en het dus ook niet gebruiken? Dit onbegrip was voor mij de aanleiding om politiek actief te worden. Ik vind dat als ik problemen zie, ik ook zelf een bijdrage moet leveren aan een oplossing.

Waar ik mij voor in wil zetten:

Inwoners die de handen uit de mouwen willen steken om iets constructiefs te doen binnen de gemeente moeten beloond en ondersteund worden. Soms lopen burgerinitiatieven vast op gemeentelijke regelgeving die ‘zijn doel voorbijschiet’. Wij introduceren de mogelijkheid voor initiatiefnemers van burgerinitiatieven om in dergelijke gevallen de gemeenteraad om dispensatie te verzoeken en voor de gemeenteraad om deze toe te kennen.

Om te ondernemen en creatief te zijn, hebben ondernemers ruimte en vrijheid nodig. Ik wil de lokale regels en verordeningen kritisch tegen het licht houden, met oog voor nut en noodzaak enerzijds en lasten en kosten anderzijds. Waar verantwoord, wil ik meer uitgaan van vertrouwen, bijvoorbeeld door een vergunningsplicht te vervangen door een meldingsplicht. 

De gemeente verzamelt veel gegevens over inwoners en bedrijven. Hier zitten risico’s aan. Onevenwichtigheden (biases) in algoritmes kunnen ervoor zorgen dat mensen onterecht benadeeld worden. Ik wil een openbaar toegankelijk algoritmeregister oprichten die de gemeente dwingt transparant te zijn over het gebruik van algoritmes en de mogelijke risico’s.

De gemeente koopt jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s diensten of producten in bij publieke organisaties, maatschappelijke partners en bedrijven en verstrekt miljoenen aan subsidies. Ik vind het belangrijk dat de gemeente hier zo transparant mogelijk over is, daarom wil ik de leesbaarheid van de begroting en jaarrekening verbeteren om de financiën van de gemeente transparanter te maken.