Verkiezingsprogramma 2022-2026

Beste lezer,
Hierbij ons partijprogramma.
Een programma voor de komende vier jaar, met het typische gedachtegoed van D66 Zeewolde. Dit gedachtegoed staat voor verbinding, het ‘in je kracht staan’, en met elkaar samenleven. Vanuit duurzaamheid, kennis en eigen identiteit met aandacht voor het welzijn van onze inwoners. In een laagdrempelig en transparant politiek landschap.
Ons partijprogramma is tot stand gekomen door in gesprek te gaan met verschillende partijen en organisaties in Zeewolde. Denk hierbij aan het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door de bedrijfskring en de centrumondernemers. De mensen van de zorg als het gaat om inkoop van zorg, de ontwerpers van wegen, dorps aangezichten en het groen zouden aan de tekentafel aanwezig moeten zijn.
Uit de gesprekken begrepen wij dat de praktijk en de kennis steeds meer, maar nog niet als vanzelfsprekend wordt meegenomen, in het maken van beleid in Zeewolde. D66 Zeewolde wil beleid maken met de input van alle inwoners zodat het ontwerp breed gedragen en uitgevoerd kan worden.
Ik ga samen met de andere D66 leden voor een constructief, helder aandeel in de gemeenteraad van Zeewolde. Wij willen binnen de gemeenteraad bijdragen aan meer transparantie in de overleggen en dit laagdrempelig en duidelijk naar buiten brengen. Zodanig dat vanaf het begin van een besluitvormingsproces helder is waarover hoe en op welke manier besluiten moeten worden genomen.
Woningbouw staat hoog op de agenda. Woningbouw voor jongeren, voor senioren en voor degene die op een groot perceel op een groene locatie uiterst duurzaam willen wonen. Doorstroom in het huizenbestand is nodig. Zeewolde heeft meer woningen nodig voor de eigen inwoners, maar ook voor nieuwe Zeewoldenaren. Door groei van Zeewolde kunnen wij het voorzieningenpeil in stand houden en laten toenemen, en ernaar streven dat de verbindingen naar voorzieningen op 20 minuten afstand aanwezig zijn. Ook voor het verenigingsleven is dit belangrijk. Verenigingen en vrijwilligers zijn bouwstenen van de maatschappij. Dit draagt bij in de opgave aan het bestrijden van eenzaamheid, het vergroten van het welzijn gericht op een florerend en actief Zeewolde.
Mogen wij jou uitnodigen, onder het genot van een kopje koffie of thee, om jouw ideeën over Zeewolde met ons te delen?

Je kunt mij mailen op [email protected]
Wenda Westerhuis, lijsttrekker D66 Zeewolde