Terugblik op een jaar raadslidmaatschap

Samee Sabur - Beeld: D66 Zeewolde

Hoe het begon

Het jaar 2022 was voor mij persoonlijk een bijzonder jaar. In dat jaar ben ik twee keer beëdigd. De eerste beëdiging vond plaats op 30 maart 2022. Ik werd officieel gemeenteraadslid. De tweede beëdiging vond plaats in de rechtbank Oost-Brabant. Ik werd officieel advocaat. Als raadslid en als advocaat heb ik twee verschillende soorten eed afgelegd. Voor mij stonden de beide soorten in het teken van mezelf dienstbaar maken richting de samenleving. Via de politieke weg probeer ik kansen mogelijk te maken voor hen die daarom vragen maar het niet (kunnen) krijgen en op te komen voor hen die dat zelf niet kunnen. Ikzelf heb kansen gekregen, maar soms ook voor moeten “vechten”. Kansengelijkheid is niet vanzelfsprekend, daar moet je bij geholpen worden en het moet je soms gegund worden. Uiteraard moeten we onze systemen daarop ook inrichten zodat ieder kind of volwassene gelijke kansen krijgt. Alleen artikel 1 van de Grondwet waarin is opgenomen dat we allemaal gelijk zijn en gelijke kansen verdienen is helaas niet voldoende. Er is meer nodig.  
 
Als advocaat probeer ik ondernemers en particulieren wegwijs te maken binnen de jungle van het recht. We hebben het onszelf met allerlei wet- en regelgeving niet gemakkelijk gemaakt. De kennis die ik opdoe als raadslid zet ik daarbij in en vice versa maak ik gebruik van mijn kennis van het recht als raadslid. Deze combinatie vraagt soms veel, maar het werkt voor mij perfect. 

Een jaar verder 

We zijn nu een jaar verder. De tijd is voorbijgevlogen. Met één zetel heb ik de afgelopen tijd geprobeerd ons geluid, het D66 geluid van Zeewolde, te laten horen en merken in de raadszaal en daarbuiten. Er wordt veel vergaderd, maar niet altijd ook echt iets gedaan. Mijn stijl is anders. Ik probeer tot de kern te komen. Soms werkt dat en soms niet. We hebben immers te maken met een conservatief ingesteld gemeentebestuur.  Voor de idealen van D66 Zeewolde is dan niet altijd plaats. De coalitiepartijen willen het liefst alles behouden zoals het is. Niet te veel uitbreiden, zelf er lekker bij zitten en het een ander niet gunnen. Als raadslid namens D66 Zeewolde probeer ik juist de samenwerking op te zoeken. Toch dingen bereiken. Achteroverleunen, niet veel doen of weinig zeggen en opgeven omdat wij in feite te maken hebben met een absolute meerderheid in de raad van Leefbaar Zeewolde (10 zetels van de 19), past niet bij wie ik als mens ben. Gelukkig merk ik ook dat ik, ondanks 1 zetel, echt dingen voor elkaar kan krijgen. Wat betreft onze jeugd en jongeren werk ik samen met de andere ‘jonge raadsleden’, van zowel de coalitie- als de oppositiepartijen. We voeren gezamenlijk gesprekken met en over de jongeren. Ons eerste initiatief was het in het leven roepen van een jeugd- en jongerenlintje geweest. We proberen meer dan dat te doen. Ook halen we steeds ideeën en verhalen op bij jongeren en toetsen we die aan het beleid van de gemeente Zeewolde. De jeugd en jongeren worden namelijk weleens vergeten door de gemeente. Op dit moment werken we aan het mogelijk maken van meer activiteiten voor jeugd en jongeren en willen we deze groep meer betrekken bij de politiek. De samenwerking met de andere ‘jonge raadsleden’ verloopt heel goed. Deze samenwerking zetten we voort. 
 
Voor D66 Zeewolde stopt de democratie niet bij de verkiezingen. We willen dat onze inwoners ook daarna deel uit  blijven maken van de politiek. Onze inwoners moeten ook na de verkiezingen mee kunnen doen en hun ideeën kunnen delen met de gemeente. Om die reden maak ik deel uit van de door de raad ingestelde werkgroep ‘Participatie & Communicatie’. Onze eerste raadsvoorstellen voor een betere en laagdrempelige manier van inwonersparticipatie is aangenomen door de hele raad. Via deze werkgroep probeer ik onderdelen uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd te krijgen. Vernieuwing van de democratische processen bijvoorbeeld en het instellen van een programmamanager Nieuwe Democratie. Het lijkt ons als werkgroep te lukken om binnen de gemeente binnenkort een vacature open te stellen voor iemand die zich bezig kan houden met inwonersparticipatie en vernieuwing van de democratie (programmamanager Nieuwe Democratie). Ook heb ik voorstellen gedaan om de jeugd- en jongeren meer te betrekken bij de besluitvorming, hierbij heb ik bijvoorbeeld voorgesteld om de App ‘Gemeentepeiler’ te onderzoeken en in te voeren in Zeewolde. Via die manier kunnen we onze jeugd en jongeren op een laagdrempelige manier laten meedenken. Op dit moment wordt deze optie onderzocht door de gemeente. 

Samen met Sam Sterk in gesprek met jongeren. Beeld: D66 Zeewolde

We gaan de komende drie jaar verder

Zeewolde kan een progressief en een sociaal-liberaal geluid niet missen. We moeten ons blijven laten horen en uitspreken. In de praktijk merk ik dat je ook met 1 zetel het verschil kan maken, al zijn dat soms kleine dingen. Met het juist realiseren van die kleine dingen merk ik dat we onze inwoners kunnen helpen. We mogen niet loslaten. Zeker niet nu de verkiezingen van het afgelopen jaar het karakter van een referendum hebben gehad met als hoofdonderwerp ‘Datacenter’. We moeten doorpakken. Ik doe dit niet alleen. Gelukkig word ik goed geholpen en ondersteund door onze fractieondersteuning. Ik ben onze fractieondersteuning en andere leden die op de achtergrond meedenken dan ook ontzettend dankbaar. Hierdoor kan ik mijn werk nog beter doen. De komende tijd komt er immers veel op ons af, denk vooral aan de woningbouw. Waar moeten nieuwe woningbouwlocaties komen? De coalitiepartijen willen richting Harderwijk bouwen. Dat vinden wij niet verstandig. We gaan het ook hebben over een multifunctioneel centrum. Wij zien als D66 Zeewolde toe of het college alle relevante partijen bij dit project betrekt, de vorige keren was dit namelijk niet gebeurd.
 
We blijven ons hard maken voor een rechtvaardige samenleving in Zeewolde. Betaalbare huizen moet mogelijk zijn voor jongeren. Voor ouderen moeten woningen beschikbaar komen waar zij samen met anderen kunnen genieten van hun oude dag (denk aan Knarrenhof). Uiteraard blijven we ook toezien of het AZC inderdaad binnenkort open gaat zoals is beloofd. Taferelen die we voorbij hebben zien komen uit Ter Apel mag niet wederom plaatsvinden wat D66 Zeewolde betreft. Wij zijn voor humane en duurzame opvang voor mensen die de oorlog zijn ontvlucht.  

Wil je ook helpen en mij ondersteunen? Laat het dan vooral weten. Alle hulp is welkom. 
Wil je met mij persoonlijk in gesprek of wil je meedenken over onderwerpen die in Zeewolde spelen? Laat het mij dan weten. Graag tot ziens.  
 
Samee Sabur
Fractievoorzitter D66 Zeewolde  

Mei 2023