Speech van Samee Sabur.

Gehouden bij de installatie van Samee als raadslid in Zeewolde.

Samee Sabur - Beeld: D66 Zeewolde

Beste voorzitter, beste collega-raadsleden, beste aanwezigen en beste kijkers thuis.

Daar zit ik dan, waar ik heel graag wilde komen zitten. Volksvertegenwoordiger zijn, iets kunnen betekenen voor de community. Waarom eigenlijk? Heel simpel, ik wil mensen helpen. Vooral mensen die niet of moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Juist voor hen wil ik graag een spreekbuis zijn. Opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Dat zit in mijn aard, dat zit in mijn bloed en dat zal ik altijd blijven doen. Daarom heb ik juist rechten gestudeerd. Onze samenleving is enorm complex ingericht. De wet- en regelgeving is niet meer te volgen. De overheid is onbereikbaar als je het nodig hebt. Als jurist bestuursrecht probeer ik dagelijks particulieren en ondernemers wegwijs te maken in deze wirwar van regelingen. Recht hebben en recht krijgen, dat zijn twee verschillende dingen. Het recht toegankelijk maken voor hen die het nodig hebben, daar bestaat mijn dagelijkse praktijk uit.
Maatschappelijke actief zijn kan op verschillende manieren uiteraard. Ik heb ervoor gekozen om het via de politieke weg te doen. Want juist hier worden besluiten genomen die de burger/ondernemer direct raken. Daarom is het belangrijk om juist hier te zijn. 
En NEE, ik had niet op deze manier in de raad willen komen. Ik had dit werk graag met Wenda Westerhuis aan mijn zijde en schouder aan schouder willen doen. Het is helaas anders gelopen. Ook voor mij.

Wat ga ik de komende periode doen met mijn één zetel, zullen menigeen zich afvragen? Ik ga verder bouwen op het fundament dat is neergelegd door Wenda Westerhuis en Wibe Sierksma. Ik ga het D66 geluid blijven laten horen en doorklinken in deze zaal. Dat geluid zal zijn: sociaal, liberaal en vooral progressief. Ik zal dit in mijn eigen stijl doen. De komende periode zal mijn taak met name bestaan uit luisteren, luisteren naar de inwoners, stichtingen en verenigingen en ook horen wat er gezegd wordt. 
En JA, ik ben een nieuwkomer. Een nieuw gezicht. Ik heb een groot voordeel aan mijn zijde. Ik begin echt bij nul. Ik heb als persoon geen geschiedenis met Leefbaar, CU, VVD, CDA of met Actief Zeewolde. Ik heb met niemand ruzie, beef of fittie en dit wil ik zo houden. D66 is een verbindende partij. 
Alhoewel ik hoor dat de inhoud er niet altijd toe doet, blijf ik toch bij de feiten. De inhoud daarover wil ik het hebben. Ik sta open voor discussies, onderhandelingen en gesprekken met iedereen. 
Wel heeft D66 een eigen verkiezingsprogramma, zolang dat wordt gerespecteerd kunnen we blijven verder praten over de (on)mogelijkheden. Ik ben niet naïef, ik ben een realist. Wat kan dat kan en wat niet kan dat kan niet, en dat zult u altijd van mij horen. Ik zal er geen doekjes om winden. Zowel eerlijk richting de inwoners als eerlijk richting de collega-raadsleden. Dat is wie ik ben. Maar goed, dat zijn mijn woorden en het is aan jullie om te ontdekken of het ook zo is de komende periode. 
Heb ik hoop voor Zeewolde? Op dit moment kan ik daar één ding over zeggen. We hebben nieuwe gezichten. Het is de gemeente Zeewolde eindelijk gelukt verjonging te brengen in de raad. Onze jongste raadslid is Femke van Wijk en daar ben ik oprecht trots op. Ik hoop dan ook dat nu echt iets gedaan wordt voor de jongeren in Zeewolde. Ik hoop dat we toch meer gaan bouwen dan die honderd woningen per jaar. Moeten we bouwen in het G-gebied? A-gebied, B-gebied, C-gebied. Het maakt mij niet uit. Wat mij wel uitmaakt zijn de mensen in Zeewolde, mensen die jarenlang wachten op een sociale huur- of een koopwoning. Daar moeten we het voor doen. Uiteraard groen is belangrijk, daar heeft Zeewolde echter voldoende van. 

Tot slot, ik rond af voorzitter.
Alhoewel ik hier met gemengde gevoelens zit, ga ik vol passie, frisse blik en met open vizier het raadswerk in.  
Afsluitend wil ik het bestuur van D66 Zeewolde, de leden van D66 Zeewolde, in het bijzonder Wenda Westerhuis en Wibe Sierksma enorm danken voor het vertrouwen die zij in mij hebben gesteld. Dank ook hartelijk aan de mensen die op ons hebben gestemd. 
Ik ben niet alleen. We zijn met velen.
Dank u wel. 

Van bestuur

Het bestuur wenst Samee veel succes en wijsheid toe in zijn rol als raadslid. We hebben er alle vertrouwen in dat het D66 geluid goed zal weerklinken in de raadszaal.