Het waren vier enerverende jaren!

Afscheidsspeech gemeenteraad Wenda Westerhuis.

Beeld: D66 Zeewolde

Zowel privé als in de raad is denk ik alles voorbij gekomen wat voorbij kon komen. Zowel diepe dalen als mooie pieken om trots op te zijn. Dat ik vanavond zou spreken had ik dan ook niet bedacht. Maar zoals al aangegeven, denk ik dat dit een goede keuze moet zijn voor de toekomst van D66, waarin we een ander geluid moeten geven en consequenties moeten dragen voor het verlies in stemmen.

Toch wil dit niks zeggen over de stemmen die wij wel hebben gekregen. Daar zijn wij blij mee, dankbaar voor het vertrouwen en in volle overtuiging gaan we die weer vertegenwoordigen. Alleen voor mij geldt op de achtergrond. 
Bedankt voor de vier enerverende jaren, ook Robin en Wibe bedankt met wie ik dit voor D66 heb mogen doen. Bedankt aan alle raadsleden, griffiers en griffiemedewerkers voor de samenwerking. En uiteraard ook de wethouders, burgemeester en de ambtelijke ondersteuning bedankt.
Door alle dalen zijn de mooie pieken hoger met fantastisch uitzicht waar ontzettend veel steun is geweest van zoveel mensen, ook uit onverwachte hoek en waar ik nieuwe mensen heb mogen ontmoeten.

En zoals gezegd, ik ben nog niet weg, ik blijf me inzetten voor D66 en zeker voor Zeewolde. Schiet me gerust aan op straat of vraag me voor een kop koffie.  Mijn dank ook aan diegene die mij elke keer met nuchterheid en raad en daad bij staan en mij spiegelen in alles. En tot slot en belangrijk dank aan mijn fantastische dochters en moeder voor alle flexibiliteit en steun. En bij deze beloof ik dat ik echt niet al te veel thuis op de bank zal gaan stil zitten en jullie zal vervelen.

De nieuwe raad wens ik goede jaren toe. Waar wordt gewerkt aan alles wat Zeewolde ook maar nodig heeft. Met vooral goede, open inhoudelijke discussies.

Laten we dan zien hoe de Haas (zen) zal lopen 
en er voor gaan dat schaapachtige blikken voorbij zijn omdat de inhoud duidelijk is en inwoners weten waar het om gaat, waar ze over gaan en wat de Visie van Zeewolde is.

Dat dan de Wimmen en Elsen van Ons Zeewolde gefrustreerd zijn over de inhoud en niet meer spugen op de persoon en dat er inhoudelijke gesprekken kunnen worden gevoerd, op straat, bij verenigingen, bij mooie theatervoorstellingen en op schoolpleinen. Dat de raad zichtbaarder en toegankelijker wordt. Goed vertegenwoordigd in Zeewolde en toegankelijk naar de mensen toe.

Verder wens ik de nieuwe raad en met name Samee heel veel succes toe. Samee is een fantastisch raadslid die met enorm veel kennis, toewijding en passie D66 en alles wat daarvoor staat zal vertegenwoordigen.

Wenda Westerhuis

Van bestuur

Wenda, ontzettend bedankt voor al je inzet in de raad, je inzet voor Zeewolde, je bevlogenheid, je onvermoeibare drive. En we zullen gelukkig nog veel gebruik kunnen maken van je kennis en ervaring!