Samee Sabur

Samee Sabur - Raadslid Beeld: Robin van Maanen

Als raadslid ga ik mijn kennis van het staats- en bestuursrecht inzetten om de lokale democratie ook echt een plek te geven, te versterken. Meer aandacht voor de menselijke maat, het luisteren naar de burgers en ernaar handelen zijn voor mij belangrijke thema’s waar ik werk van wil maken.

  • 33 jaar
  • Kunduz
  • Zeewolde

Zeewolde is een prachtig centraal gelegen gebied. Toch trekken helaas jaarlijks veel jongeren weg uit ons dorp. Dat is jammer. Jongeren zouden we juist zoveel mogelijk moeten behouden en als ze elders gaan studeren, dan zouden we ervoor moeten zorgen dat zij uiteindelijk terugkeren. Dat kan door middel van het aantrekkelijk maken van Zeewolde. Enkele voorbeelden: door meer woningen te bouwen, door het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor mensen, door een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en door een beter bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Kortom, Zeewolde hoeft niet per se een dorp te blijven. Willen we meegaan met de tijd en willen we dat onze huidige ondernemers in het centrumgebied genoeg klanten blijven krijgen, dan is groei en ontwikkeling onontbeerlijk. Economische groei gaat gepaard met bevolkingsgroei. Ons centrumgebied kan alleen dan bruisen als (nieuwe) mensen blijven komen winkelen, eten en drinken.
Zeewolde heeft qua ligging en ruimte een enorme potentie en daar kunnen we meer gebruik van maken. Samen kunnen we Zeewolde veel aantrekkelijker maken dan het nu is. Tegelijkertijd wil ik mij inzetten voor het slim inrichten van Zeewolde zodat we voldoende groen behouden. Juist het open en bosrijke karakter maakt het dat mensen hier graag wonen.
Het openbaar vervoer is jarenlang een probleem. De bereikbaarheid met buurgemeentes is matig.
Het wordt eens tijd dit probleem goed aan te pakken.
D66 heeft zoals de naam zegt democratie hoog in het vaandel staan.
Als raadslid ga ik mijn kennis van het staats- en bestuursrecht inzetten om de lokale democratie ook echt een plek te geven, te versterken. Meer aandacht voor de menselijke maat, het luisteren naar de burgers en ernaar handelen zijn voor mij belangrijke thema’s waar ik werk van wil maken.
Met Zeewolde wil ik vooruit. Stilstand is immers achteruitgang.
Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het dorpscentrum is de plek waar ik graag vaak kom. Hier worden boodschappen gedaan, gewinkeld, gegeten, gedronken en je ziet ondernemers hun best doen om het hun klanten naar de zin te maken. Dé ontmoetingsplek voor jong en oud.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Het belangrijkste vind ik het vertrouwen en geloofwaardigheid in de lokale democratie. Hier moeten en kunnen we stappen in maken. Willen we als gemeenschap goed functioneren zullen we (gemeente, inwoner, ondernemer en vereniging) elkaar veel meer moeten opzoeken.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Lokale democratie ook echt een betekenisvolle plek te geven.
  • Jong en oud, ondernemer en vereniging eerder betrekken bij besluitvorming.
  • Kunst, cultuur en cultureel erfgoed meer aandacht geven.