Regina Blom

Regina Blom - Penningmeester Beeld: Robin van Maanen

Ik sta voor een duurzame harmonieuze samenleving

  • 54 jaar
  • Zeewolde

Ik ben nieuwsgierig naar wat er leeft in het dorp waar ik woon en lever graag een maatschappelijke bijdrage. Voorheen deed ik dat in buurt-, en sportverenigingen, ouderschaps-, en medezeggenschapsraden. De behoefte aan maatschappelijke betrokkenheid vervul ik door politiek actief te zijn bij de partij waarin ik geloof. Met D66 sta ik voor een duurzame harmonieuze samenleving. Het lijkt erop dat mensen het vertrouwen in de samenleving zijn kwijtgeraakt en ik hoop daar een positieve invloed op te kunnen uitoefenen.
Mensen bezitten een eigen kracht en in plaats van ‘zorgen voor ‘, zouden we vanuit onze kracht, meer toe kunnen gaan naar ‘zorgen met elkaar’.
Onze samenleving staat voor vrijheid en gelijkwaardigheid van ieder mens, deze waarde ondersteun ik. Mijn motto is ‘een ander mens is ook een mens’ en laten we daarom niemand uitsluiten. Ik heb respect voor de omgeving en doe mijn best een steentje bij te dragen aan het behoud van onze aarde. In onze huidige snel ontwikkelende maatschappij is veranderen en ombuigen steeds opnieuw nodig om vooruit te kunnen. Dit geldt voor verschillende gebieden zoals bijvoorbeeld het milieu, onderwijs, veiligheid en zorg.
Mijn specialiteit ligt op het gebied van preventie en gezondheid waar ik me graag voor inzet in de politiek. Voor het realiseren van de genoemde zaken is steeds weer democratische besluitvorming nodig want samen kunnen we meer bereiken dan alleen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Horsterwold vanwege de rust en de ruimte die het heeft en geeft.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Groeien waardoor mogelijkheden zouden kunnen ontstaan tot verbetering van bereikbaarheid.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Aandacht voor digitale veiligheid.
  • Zeewolde als omgevingsdeterminant van de inwoners gezond houden ter promotie van de volksgezondheid.
  • Bestuurlijke vernieuwing.