Kees van den Broek

Kees van den Broek - Kandidaat gemeenteraad Beeld: Robin van Maanen

Verschillende vraagstukken komen op het bordje van de nieuwe raadsleden. Het zou een eer zijn als één van die bordjes voor mij zou zijn.

  • 66 jaar
  • Nijmegen
  • Zeewolde

Mijn eerste kennismaking met Zeewolde moet ergens medio 1981 zijn geweest. Toen fietste ik over de dijk in de nieuwe polder. In de woest en ledige polder werd mijn aandacht getrokken door het gepuf en gestamp van heimachines. Ik ben even blijven kijken niet wetende dat ik twintig jaar later daar zou komen te wonen. En reed daarna weer terug naar de kazerne in Harderwijk waar ik mijn dienstplicht vervulde.
Zeewolde, dorp met rust en ruimte, normaliter vol activiteiten en waar kinderen (onder andere mijn dochter) toch weer terug naar keren na uitgevlogen te zijn geweest.
Binnenkort start weer een nieuwe raadsperiode. Daarin staat de nieuwe raad een aantal uitdagingen te wachten van projecten die een aanvang moeten krijgen. Verschillende vraagstukken komen op het bordje van de nieuwe raadsleden. Het zou een eer zijn als één van die bordjes voor mij zou zijn.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn lievelingsplek is het water. De hoofdreden dat ik in Zeewolde ben komen wonen. Wanneer ik op het water ben geweest, vaar ik altijd een rondje door de haven.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik zie met de komst van een datacenter zie ik grote kansen op het gebied van de energietransitie. Dit vanwege het gebruik van de restwarmte en het extra aan te leggen onderstation. Daarnaast zal het datacenter fungeren als aantrekkingskracht voor andersoortige bedrijven.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Ik hoop mee te werken aan het op gang brengen van de energie- en warmtetransitie.
  • Ook wil ik een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een robuust en aantrekkelijk netwerk van fietspaden door het hele dorp, inclusief het centrum.
  • Het toerisme versterken met het realiseren van een echte camperplek