Hoofdstuk 7: Cultuur & Sport

1. Kunst en cultuur:

  • D66 Zaanstad vindt cultuur heel belangrijk. Cultuur maakt het namelijk leuk om in Zaanstad te leven. Daarom vinden wij dat er best wat geld naartoe mag. Als de cultuursector extra geld nodig heeft vanwege de coronacrisis, geven we dat.

2. Delen van geld tussen cultuur, sport en zorg:

  • Door cultuur voelen jongeren zich beter. De cultuursector werkt hierin samen met de scholen en de sportverenigingen. Bij D66 Zaanstad vinden we daarom dat een deel van het geld van cultuur, onderwijs en sport met elkaar gedeeld mag worden.

3. Extra mogelijkheden voor cultuur in Zaanstad Noord

  • Cultuur is niet alleen in het centrum van Zaandam, maar in heel Zaanstad. We bouwen aan de cultuur in Noord. We maken duidelijke en heldere keuzes om de cultuur in onze gemeente nog sterker te maken.

4. Sport zorgt voor verbinding:

  • D66 Zaanstad vindt het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom zijn we blij dat mensen hiervoor geld kunnen krijgen als ze dat nodig hebben. Dat geld noemen we ‘Meedoen Zaanstad’ en ‘Jeugdsportfonds’.

5. Sport en vrijwilligers:

  • Zaanstad heeft veel verenigingen. Wekelijks zorgen vrijwilligers ervoor dat je kunt sporten bij een vereniging. Als D66 Zaanstad vinden we dat belangrijk en uniek.

6. Slim gebruiken van gebouwen voor verenigingen:

  • We vinden als D66 Zaanstad dat gebouwen voor verenigingen zo slim mogelijk gebruikt moeten worden. Waar dit kan, gebruiken meerdere verenigingen hetzelfde gebouw.