Hoofdstuk 3: Onderwijs

1. Frisse schoolgebouwen:

  • Corona heeft ons laten zien dat het belangrijk is dat er frisse lucht is op de scholen.

2. Het oplossen van het probleem van te weinig leraren:

  • D66 Zaanstad ziet graag dat er meer leraren in onze gemeente komen werken. Leraren die ver weg wonen, moeten in onze gemeente kunnen wonen. Daarom moeten zij sneller een woning kunnen krijgen. Daarnaast willen we dat ook jongeren en mensen met andere banen leraar worden.

3. Ontwikkelen van de talenten van kinderen:

  • Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om extra lessen te volgen in iets wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn. Die extra lessen zorgen voor kennis die we nodig hebben. Scholen mogen zelf weten welke extra lessen ze geven.

4. Meer verschillende scholen:

  • Als D66 Zaanstad willen we dat er nog meer verschillende scholen komen in onze gemeente. Als dit kan, moeten kinderen met een handicap samen naar school kunnen met kinderen zonder een handicap.

5. Duurzame schoolgebouwen:

  • Schoolgebouwen moeten zo snel mogelijk schone energie gebruiken.

6. Helpen van scholen:

  • D66 Zaanstad wil dat er genoeg hulp is voor jongeren. Nu moeten jongeren daar lang op wachten. Daarom willen we onderzoeken of scholen deze leerlingen kunnen helpen.